Νέο Υλικό: Προσθήκη νέου υλικού - Συνέδρια Γεωφυσικής (7/6/2016)

Προσθήκη ψηφιοποιημένων ανακοινώνσεων του 1ου και 2ου  Συνεδρίου του Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας:

1ο Επιστμονικό Συνέδριο Γεωφυσικής του Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδος (1ο, 19-21 Απριλίου 1989, Αθήνα, Ελλάδα) και

2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας (2ο, 5-7 Μαϊου 1993, Φλώρινα, Ελλάδα). 1. Σεισμολογία 2. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 3. Φυσική του εσωτερικού της γης.