Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 076 (1992) Industrial minerals Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης
 
Τόμ. 1983, Αρ. 027 (1983) Infacoma - Marmin Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2000, Αρ. 116 (2000) Influence of calcium and magnesium ions on kinetics of heavy metal ions removal from wastewater by natural zeolite = Επίδραση των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου στην κινητική της απομάκρυνσης ιόντων βαρέων μετάλλων από υγρά απόβλητα με φυσικούς ζεολίθους Λεπτομέρειες   PDF
M. Panayotova
 
Τόμ. 2007, Αρ. 144 (2007) Influence of electrolyte concentration on rheological properties of Zenith and Wyoming Bentonite - water suspensions = Επίδραση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη στις ρεολογικές ιδιότητες των αιωρημάτων μπετονίτη των περιοχών Zenith και Wyoming Λεπτομέρειες   PDF
Β. Κελεσίδης, Κ. Τσαμαντάκη, Π. Δαλαμαρίνης, Ε. Ρεπούσκου, E. Tompacz
 
Τόμ. 2008, Αρ. 148 (2008) Influence of termite activities on the geotechnical properties of some lateritic soils in parts of akungbaakoko southwestern Nigeria Λεπτομέρειες   PDF
I.A Oyediran, Oladapo G. Adeyemi, E.O Oguntuase
 
Τόμ. 1994, Αρ. 089 (1994) Interpretation du sujet figure dans un medaillon de figure rouge d' un kalyx des "Musses royaux d' art et d' histoire" de Bruxelles signale par R349, d' un diametre de 8,8 cm = Ερμηνεία της παραστάσεως επί μιας κύλικος του μουσείου των Βρυξελλών με ένδειξη R349 diam. 8,8 cm Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Η. Κονοφάγος, Κωνσταντίνα Γ. Τσάϊμου
 
Τόμ. 1994, Αρ. 088 (1994) Interpretation du sujet represente dans un medaillon de figure rouge d' un Kalyx "des Musees Royaux d' Art et d' Historie" de Bruxelles : signale par R349 d' un diametre de 8,8 cm = Interpretation du sujet represente dans un medaillon de figure rouge d' un kalyx ''Des Musses Royaux d' Art et d' Histoire'' de Bruxelles. Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Η. Κονοφάγος
 
Τόμ. 2006, Αρ. 141 (2006) Investigation of the stability of alaguntan limestone quarry face, south western Nigeria Λεπτομέρειες   PDF
B.M Olaleye, G. Jegede
 
Τόμ. 1985, Αρ. 036 (1985) Investigations of transportation trends of bauxitic material on the basis of a variance analysis for geochemical data = 'Ερευνες για τις κατευθύνσεις εξαπλώσεως βωξιτικού υλικού βάσει της ανάλυσης διασποράς γεωχημικών δεδομένων Λεπτομέρειες   PDF
K. M. Ochsenkuhn, Μ. Ochsenkuhn-Πετροπούλου
 
Τόμ. 2007, Αρ. 145 (2007) Iron ore = Σιδηρομεταλλευμα Λεπτομέρειες   PDF
Magnus Ericsson
 
Τόμ. 1997, Αρ. 104 (1997) ISA / Invest in Sweden agency = ISA / Invest in Sweden agency Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 1992, Αρ. 078 (1992) James Hutton 1726-1797 : the father of modern geology Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης
 
Τόμ. 1992, Αρ. 081 (1992) Komnina diatomaceous clay deposit overburden lingnite and its suitability (W. Macedonia, northern Greece) = Κοιτάσματα διατομικής αργίλου στα υπερκείμενα του λιγνιτικού κοιτάσματος Κομνηνών και η χρησιμότητα της(Μακεδονία, Β. Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας
 
Τόμ. 1991, Αρ. 075 (1991) La genese de bentonite de Soulias (ile de Milos, Greece) : une approche geochimique = Η γέννεση του μπετονίτη του κοιτάσματος Σούλιας (νήσος Μήλος) : μια γεωχημική προσέγγιση Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξανδρος Λιακόπουλος
 
Τόμ. 1997, Αρ. 105 (1997) Laboratory assessment of technological properties of lignites from the Ptolemais and Megalopolis fields, Greece = Προσδιορισμοί τεχνολογικών ιδιοτήτων λιγνιτών από τα λιγνιτωρυχεία Πτολεμαϊδας και Μεγαλόπολης, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Β. Σακοράφα, Α. Φώσκολος
 
136 - 150 από 1686 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>