Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1987, Αρ. 046 (1987) An evaluation of lanthanide geochemistry in ore petrology = Μια εκτίμηση της γεωχημείας των σπάνιων γαιών στην κοιτασματολογία Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Δ. Αρβανιτίδης, D.T. Rickard
 
Τόμ. 1995, Αρ. 094 (1995) An instrument for the orientation of the pebbles in situ = Συσκευή δια τον επί τόπου προσανατολισμόν των κροκάλων Λεπτομέρειες   PDF
Σπυρίδων Α. Ζέρβας, Χρήστος Ν. Κουμέλης, Κ. Οικονόμου
 
Τόμ. 1999, Αρ. 110 (1999) Analysis of dem and dem - derived spatial models for geomorphometric measurements : application in Lesvos island = Ανάλυση ψηφιακών υψομετρικών και παράγωγων χωρικών μοντέλων για γεωμορφομετρικές παρατηρήσεις : εφαρμογή στο ανατολικό τμήμα της Λέσβου Λεπτομέρειες   PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, M. Poscolieri, Κ. Σερέλης
 
Τόμ. 2005, Αρ. 136 (2005) Analysis of the influence of deluvial slope deformation thick-nesses as type models of the outer-Carpathian flysch on their stability = Ανάλυση της επίδρασης του πάχους των διλουβιακών επικαλύψεων στον αποσχηματισμό των πρανών ως τυπικά μοντέλα του φλύσχη των εξωτερικών Καρπαθίων στην ευστάθεια τους Λεπτομέρειες   PDF
M. Marschalco
 
Τόμ. 1989, Αρ. 059 (1989) Ancient greek mining and geology in modern art = Η αρχαία ελληνική μεταλλευτική και γεωλογία στη μοντέρνα τέχνη Λεπτομέρειες   PDF
Erwin Mack
 
Τόμ. 1993, Αρ. 082 (1993) Andreas Kordellas 1836-1909 Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 1994, Αρ. 092 (1994) Applicability of the dolomitic marble waste of Thassos island as filler, for limiting the relative harmful environmental impacts = Η αξιοποίηση των στείρων του δολομιτικού μαρμάρου νήσου Θάσου ώς πληρωτικού υλικού, ώς μέσο για την εκτόνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Χ. Καλιαμπάκος, Κώστας Ι. Παναγόπουλος
 
Τόμ. 2008, Αρ. 148 (2008) Application of capping materials in the determination of uniaxial compressive strength of rocks Λεπτομέρειες   PDF
B.M Olaleye, G. Jegede
 
Τόμ. 2002, Αρ. 124 (2002) Application of Electrical Resistivity Tomography (ERT) to landslide investigation : the case of Fasburla landslide (Ukraine) = Εφαρμογή της ηλεκτρικής τομογραφίας στη διερεύνηση προβλημάτων κατολισθήσεων : μελέτη της κατολίσθησης στην περιοχή Fasburla της Ουκρανίας Λεπτομέρειες   PDF
Φ. Ζέρβος, Σοφία Σταματάκη
 
Τόμ. 1985, Αρ. 038 (1985) Application of experimental data and the two - feldspar geothermometer on contact - metamorphic rocks from Naxos island, Greece = Εφαρμογή πειραματικών δεδομένων και του γεωθερμομέτρου των δυο - αστρίων σε μεταμορφωμένα πετρώματα επαφής της νήσου Νάξου Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Γ. Μπαλτατζής, Παναγιώτης Μητρόπουλος
 
Τόμ. 1987, Αρ. 046 (1987) Application of the olivine - spinel geothermometer on ultrabasic rocks from Mirna group Othris (Central Greece) = Εφαρμογή του γεωθερμομέτρου ολιβίνη - σπινελίου στα υπερβασικά πετρώματα της ομάδας Μίρνα 'Οθρυος Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Σιδέρης, Στυλιανός Β. Σκουνάκης
 
Τόμ. 1993, Αρ. 086 (1993) Appraisal of rocks in Oke - iho district, southernwestern Nigeria, for decorative and ornamental stones Λεπτομέρειες   PDF
Anthony A. Elueze, Akinlolu F. Abimbola
 
Τόμ. 1995, Αρ. 096 (1995) Aspects on bacterial leaching technology = Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας βιοεκχύλισης Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Κομνίτσας
 
Τόμ. 1991, Αρ. 073 (1991) Athanassios G. Panagos = Αθανάσιος Γ. Πανάγος Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 1994, Αρ. 088 (1994) Atlas of granitization textures and processes = Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης, Edward C. Appleyard
 
31 - 45 από 1686 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>