Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1994, Αρ. 088 (1994) Aπόψεις = Editorial Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1994, Αρ. 088 (1994) Aπόψεις = Editorial Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1994, Αρ. 090 (1994) Aπόψεις = Editorial Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2004, Αρ. 130 (2004) Aπόψεις = Editorial Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2004, Αρ. 131 (2004) Aπόψεις = Editorial Λεπτομέρειες   PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2008, Αρ. 148 (2008) Beneficiation of a hydrothermal magnesite ore from the province of Macedonia in northern Greece = Εμπλουτισμός μεταλλεύματος υδροθερμικού μαγνησίτη από την περιφέρεια Μακεδονίας βορείου Ελλάδος Λεπτομέρειες   PDF
Όλγα Παντελάκη, Ηλίας Θ. Σταμπολιάδης
 
Τόμ. 1992, Αρ. 081 (1992) Book review Λεπτομέρειες   PDF
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
 
Τόμ. 1989, Αρ. 058 (1989) Case studies of probability kriging in a gold deposit Λεπτομέρειες   PDF
A. G. Royle, S. M. Abani
 
Τόμ. 2001, Αρ. 118 (2001) Cemented fill performance tests on different materials and mixtures = Δοκιμές αντοχής σε διαφορετικά υλικά για γομούμενα μέτωπα Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος. Γ. Τερεζόπουλος
 
Τόμ. 1990, Αρ. 067 (1990) Ceramic high temperatures superconductors : a review = Κεραμικοί υπεραγωγοί υψηλής κρίσιμης θερμοκρασίας : ανασκόπηση Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κοντούλης, Ξ. Τουρρίλας
 
Τόμ. 1990, Αρ. 067 (1990) Chemical and mineralogical composition of phosphorites of the Kurveleshi anticline belt = Χημική και ορυκτολογική σύσταση των φωσφοριτών των αντίκλινων του Kurveleshi Λεπτομέρειες   PDF
Afat Serjani
 
Τόμ. 1998, Αρ. 107 (1998) Chemical, mineralogical and technological characteristics of natural clays from Macedonia (N. Greece) and their evaluation for utilisation in ceramics industry = Χημικά, ορυκτολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά φυσικών αργίλλων απο τη Μακεδονία (Β Ελλάδα) και αξιολόγηση για χρησιμοποίηση τους στην κεραμική βιομηχανία Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Α. Σικαλίδης, Π. Μηνόπουλος
 
Τόμ. 1990, Αρ. 069 (1990) Clay mineralogy of the Pamvotis lake sediments = Ορυκτολογία των αργίλων των ιζημάτων της λίμνης Παμβώτιδας Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Κ. Κονισπολιάτης, Σωτήριος Π. Βαρνάβας, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 075 (1991) Clay minerals in pliocene - pleistocene depositional environments in SW Peloponnesus = Αργιλικά ορυκτά σε πλειοκαινικά - πλειοτοκαινικά περιβάλλοντα ιζηματογένεσης στην ΝΔ Πελοπόννησο Λεπτομέρειες   PDF
Αβραάμ Μ. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 1993, Αρ. 083 (1993) Coexistence of high and low temperature Cu, Jn, sulphides in the recent hot vents over the southern east pacific rise Λεπτομέρειες   PDF
G. S. Roonwal, R. Sharma
 
46 - 60 από 1686 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>