Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1996, Αρ. 100 (1996) Data on the activities of the Greek mining industry Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος
 
Τόμ. 1997, Αρ. 102 (1997) Depositional environments of the Pentalophos formation in the mesohellenic basin : application to the concert of the hydrocarbon habitat = Περιβάλλοντα απόθεσης του σχηματισμού Πενταλόφου στη μεσοελληνική λεκάνη : εφαρμογή στην έννοια του περιβάλλοντος των υδρογονανθράκων Λεπτομέρειες   PDF
Αβραάμ Μ. Ζεληλίδης, Νικόλαος Κοντόπουλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 026 (1983) Der chemismus einiger sauren vulkaniten aus dem Evros, gebiet West Thrakiens, Griechenland = Ο χημισμός μερικών οξίνων ηφαιστιτών από την περιοχή 'Εβρου της Δ. Θράκης Λεπτομέρειες   PDF
Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος
 
Τόμ. 2008, Αρ. 147 (2008) Design ang analysis of reinforced soil bridge abutments Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ε. Ζευγώλης, L. Boudeau Philippe
 
Τόμ. 1994, Αρ. 093 (1994) Determination of blast induced damage zones in pillars by seismic imaging = Χρήση τομογραφιών για τον προσδιορισμό των σχηματιζόμενων από τις ανατινάξεις ζωνών ρωγματώσεως σε υπόγειους βωξιτικούς στύλους Λεπτομέρειες   PDF
Χαράλαμπος Ε. Τσουτρέλης, Αθανάσιος Π. Καπένης, Χαρίκλεια Ν. Θεοφίλη
 
Τόμ. 2001, Αρ. 118 (2001) Determination of Ptolemais lignite quality variations - Supportive fuels and homogenisation methods to improve lignite quality for power generation purposes = Προσδιορισμός τησ διακύμανσης της ποιότητας του λιγνίτη Πτολεμαϊδας - Ενισχυτικά καύσιμα και μέθοδοι ομογενοποίησης για τη βελτίωση της ποιότητας του λιγνίτη που χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Καβουρίδης, Φ. Παυλουδάκης
 
Τόμ. 1993, Αρ. 082 (1993) Development of mineral resources and its management in China Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1986, Αρ. 043 (1986) Developments in the modeling of mineral liberation = Ανάπτυξη μοντέλων στην αποδέσμευση των μεταλλευμάτων Λεπτομέρειες   PDF
Αναστάσιος Ι. Αραβίδης
 
Τόμ. 1992, Αρ. 079 (1992) Die chemische zusammensetzng der quellwasser "Pantokrator" und "Karyes" lera Moni Stavronikita Aghion Oros (N. Griechenland) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ν. Σταμάτης
 
Τόμ. 1987, Αρ. 049 (1987) Die erforschung vulkanischer gebiete durch anwendung des fernerkundungsverfahrens = 'Ερευνα ηφαιστειωδών περιοχών με τη μέθοδο της τηλεανίχνευσης Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς
 
Τόμ. 1990, Αρ. 065 (1990) Die mobilisation der loesungen und ihre wirkungen an den gesteinen des metamorphen gebietes, West Thraziens, Griechenland = Η κινητικότητα των διαλυμμάτων και οι επιδράσεις των στα μεταμορφωμένα πετρώματα της Δυτικής Θράκης Λεπτομέρειες   PDF
Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 027 (1983) Distribution of trace elements in minerals from the Criffell pluton, south of Scotland = Κατανομή ιχνοστοιχείων ορυκτών από τον πλουτωνίτη Κρίφφελλ, Νότια Σκωτία Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Χ. Θεοφιλόπουλος
 
Τόμ. 1993, Αρ. 086 (1993) Earthquake in southwest Peloponnese = Σεισμοί της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Ν. Αμβράζης, Παντελής Η. Παντελόπουλος
 
Τόμ. 1994, Αρ. 092 (1994) East - West collaboration in mining : the euromines perspective Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Νικολετόπουλος
 
Τόμ. 1995, Αρ. 096 (1995) Economic evaluation of geothermal projects under uncertainty : a methodological approach = Οικονομική αξιολόγηση γεωθερμικών έργων σε συνθήκες αβεβαιότητας : μια μεθοδολογική προσέγγιση Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Καλογήρου, Μιχάλης Γ. Γκούμας, Λευτέρης Ε. Παπαγιαννάκης, Νικόλαος Ρωμυλιώτης
 
76 - 90 από 1686 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>