Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 2006, Αρ. 141 (2006) Geoenvironmental assessment of surface water and stream sediments in the area around the iron-ore mining site of Itakpe, Okene, Central Nigeria = Περιβαλλοντική εκτίμηση του επιφανειακού νερού και των ποτάμιων ιζημάτων στην περιοχή γύρω από τη θέση εκμετάλλευσης του σιδηρομεταλλεύματος Itakpe, Okene, Κεντρική Νιγηρία Λεπτομέρειες   PDF
Olugbenga A. Okunlola, Olaperi Soetan
 
Τόμ. 2007, Αρ. 144 (2007) Geological setting, petrochemistry and petrogenetic affinity of Precambrian amphibolite of Lema-Ndeji area, central Nigeria = Γεωλογική διάταξη, πετροχημεία και πετρογενετική συγγένεια των αμφιβολιτών του Προκαμβρίου της περιοχής Lema-Ndeji, κεντρική Νιγηρία Λεπτομέρειες   PDF
Olugbenga A. Okunlola, O. A. Akintola, R. O. Egbeyemi
 
Τόμ. 1985, Αρ. 035 (1985) Geologischer bau und hangbewegungen im gebiet von Obergurgl (Tirol) = Γεωλογική δομή, φυσικοί χαρακτήρες και κατολισθητικές κινήσεις των γνευσιακών πετρωμάτων της περιοχής Ομπεργγούργγελ Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτρης Δημητριάδης
 
Τόμ. 2002, Αρ. 124 (2002) Geology, organic petrology and organic geochemistry of the Elassona lignite, NW Thessaly, Greece = Γεωλογία, οργανική πετρολογίακαι οργανική γεωχημεία του λιγνίτη Ελασσόνας Λεπτομέρειες   PDF
Κασσιανή Παπανικολάου, Δημήτριος Δημητρίου
 
Τόμ. 1994, Αρ. 092 (1994) Georg Agricola 1494-1555 = Γεώργιος Αγρίκολα Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Χ. Αποστολίδης
 
Τόμ. 2005, Αρ. 135 (2005) Geotechnical properties of cement-stabilized soils developed over pigmatite, banded gneiss and porphyroblastic gneiss from Ago-Iwoye, southwestern Nigeria = Γεωτεχνικές ιδιότητες εδαφών σταθεροποιημένων με τσιμέντο που σχηματίστηκαν επάνω σε πιγματίτη, στρωματογενή γνεύσιο και πορφυροβλαστικό γνεύσιο από το Ago-Iwoye, νοτιοδυτική Νιγηρία Λεπτομέρειες   PDF
M.O. Oloruntola, Oladapo G. Adeyemi, , N. Adebisi, O.C. Oduneye
 
Τόμ. 1996, Αρ. 098 (1996) Gold prospects and problems : some aspects concerning the changing prices of gold on the international market for the last five years and consideration of some of the factors affecting these changes = Προοπτικές του χρυσού και προβλήματα. Απόψεις που αναφέρονται στις μεταβαλλόμενες τιμές του χρυσού στη διεθνή αγορά την τελευταία πενταετία και εξέταση μερικών παραγόντων που επηρεάζουν αυτές τις μεταβολές Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης, R. F. Rans
 
Τόμ. 1985, Αρ. 036 (1985) Haul truck simulation program = Εφαρμογές της πληροφορικής στη μεταλλευτική βιομηχανία Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ε. Καραντζαβέλος
 
Τόμ. 2006, Αρ. 138 (2006) Heavy metal in cattle market soils of Ibadan, southwestern Nigeria. Is there any environmental risk? = Βαριά μέταλλα σε εδάφη των σφαγείων του Ιbandan, νοτιοδυτική Νιγηρία.Υπάρχουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι; Λεπτομέρειες   PDF
Akinlolu F. Abimbola, T. Kolawole, O.M. Ajibade, A.A. Odewande, V.A. Asaah
 
Τόμ. 2001, Αρ. 119 (2001) Hydrochemical assessment of surface water in part of south - eastern Nigeria = Υδροχημική αξιολόγηση του επιφανειακού νερού σε περιοχή της νοτιο - ανατολικής Νιγηρίας Λεπτομέρειες   PDF
Anthony A. Elueze, B. E. Ephraim, M. E. Nton
 
Τόμ. 2008, Αρ. 149 (2008) Hydrogeochemical conditions and groundwater quality in the Se part of Samos island, Greece = Υδρογεωχημικές συνθήκες και ποιότητα υπόγειου νερού στο ΝΑ τμήμα της νήσου Σάμου, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Τζιρίτης, 'Ακης Ε. Κελεπερτζής, Μ. Γ. Σταματάκης
 
Τόμ. 1988, Αρ. 057 (1988) Hydroliquefaction of lignite = Παραγωγή πετρελαίου από λιγνίτη Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 1984, Αρ. 030 (1984) Hydrometallurgical extraction of Cu from the Duluth gabbro sulfides in Minnesota = Υδρομεταλλουργική εξαγωγή του χαλκού από τα θειούχα ορυκτά της περιοχής Duluth της Minmesota Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Ν. Ζευγώλης
 
Τόμ. 1989, Αρ. 060 (1989) Hydrometallurgical processing of refractory gold ores = Υδρομεταλλουργική κατεργασία δυσκατέργαστων μεταλλευμάτων χρυσού Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Π. Δημόπουλος, Β. Γ. Παπαγγελάκης
 
Τόμ. 1991, Αρ. 072 (1991) Index properties and their corelations for the marly and dolomitic limestones of the Athens basin, Greece = Δοκιμές ταξινόμησης και συσχετισμοί για τους μαργαϊκούς και δολομιτικούς ασβεστόλιθους του λεκανοπεδίου των Αθηνών Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης
 
121 - 135 από 1686 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>