Πληροφορίες για βιβλιοθηκονόμους

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα φιλοξενίας του δικού σας περιοδικού σε αυτό το site, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διαχειριστή αυτού.