2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume


Σελίδα εξωφύλλου
Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου του Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας (2ο, 5-7 Μαϊου 1993, Φλώρινα, Ελλάδα). 1. Σεισμολογία
Conference Proccedings of the 2nd Conference of Hellenic Geophysical Union (2nd; May 5-7. 1993; Florina, Greece). 1. Seismology