2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου του Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας (2ο, 5-7 Μαϊου 1993, Φλώρινα, Ελλάδα). 2. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 3. Φυσική του εσωτερικού της γης.

Conference Proccedings of the 2nd Conference of Hellenic Geophysical Union (2nd; May 5-7. 1993; Florina, Greece). 2. Geophysical prospecting 3. Physics of the earth's interior.