Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Εμπειρίες από την εφαρμογή του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης στις γεωδυναμικές μελέτες στον ελληνικό χώρο = Experience from GPS application for geodynamical studies in Greece Περίληψη   PDF
Ε. Ε. Κατσάμπαλος, Π. Δ. Σαββαϊδης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Εμπειρικές σχέσεις μεταξύ αποτελεσμάτων δοκιμών cross hole και μηχανικών χαρακτηριστικών εδάφους Περίληψη   PDF
Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Ι. Βασιλείου
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Εποχιακές μεταβολές του αριθμού των σεισμών σε σχέση με κοσμικά φαινόμενα Περίληψη   PDF
Β. Πετρόπουλος, Κ. Πουλάκος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Η μέθοδος cross-hole για τον προσδιορισμό της ταχύτητας διάδοσης των εγκαρσίων κυμάτων στο έδαφος Περίληψη   PDF
Γεώργιος Αθανασόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Η μέθοδος της σεισμικής ανακλάσης υψηλής ευκρίνειας στην επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων. Εφαρμογή στην περιοχή της Αταλάντης, αρχικά αποτελέσματα = The contribution of high resolution reflection seismics in the solution of geotechnical problems. Case study in the area of the Atalanti town, preliminary results Περίληψη   PDF
Β. Καραστάθης, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Η μεταβολή του ρυθμού γένεσης σεισμών μικρών μεγεθών ως πρόδρομο φαινόμενο του σεισμού του Leninakan (Αρμενία) της 7ης Δεκεμβρίου 1988 = Variation of the small magnitude seismicity rate as a precursor of the Leninakan (Armenia) earthquake of December 7, 1988 Περίληψη   PDF
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Η συμβολή της γεωφυσικής έρευνας στην επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων (λίμνη ΤΑΚΑ, K. Πελοπόννησος) Περίληψη   PDF
Α. Λάζου, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ν. Νικολάου
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Ηλεκτρική διασκόπηση = Electrical methods Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Π. Θανάσουλας, Α. Λάζου, Ν. Ξανθόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Ηλεκτρομαγνητική γεωφυσική διασκόπηση: επισκόπηση και εφαρμογές στον ελληνικό χώρο = Electromagnetic methods of geophysical investigation: a review and their applications in Greece Περίληψη   PDF
Π. Κάρμης, Ανδρέας Τζάνης, Ευάγγελος Λάγιος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Θερμική ροή και εφελκυσμός της λιθόσφαιρας στο Αιγαίο = Heat flow and lithosphere stretching in the Aegean Περίληψη   PDF
Στάθης. Στείρος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Καθορισμός ρηξηγενών ζωνών με τη βοήθεια των λύσεων των μηχανισμών γενέσεως μικροσεισμών στη νήσο Λέσβο Περίληψη   PDF
Ν. Δ Δελήμπασης, Θ. Μπαράκου, Ν. Σ. Βούλγαρης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Κατάλογος συμμετασχόντων Περίληψη   PDF
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Κατάτμηση σεισμικών εικόνων Περίληψη   PDF
Κ. Κοτρόπουλος, Ι. Πήτας, Παναγιώτης Τυράσκης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Μελέτη της κατανομής των παραμέτρων σεισμικότητας στο ελληνικό ηφαιστειακό τόξο Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Δημήτριος Γ. Γαλανόπουλος, P. W. Burton
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Μέτρα του σεισμικού μεγέθους στον ελληνικό χώρο και στις γύρω περιοχές = Measures of earthquake size in Greece and surrounding areas Περίληψη   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Μία υπολογιστική μέθοδος προσέγγισης του τανυστή των τεκτονικών τάσεων από στοιχεία μηχανισμών γένεσης μιας σεισμικής ακολουθίας : εφαρμογή της μεθόδου στους σεισμούς της Θεσσαλονίκης του 1978 Περίληψη   PDF
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Μικροσεισμική και σεισμοτεκτονική μελέτη της νήσου Λέσβου Περίληψη   PDF
Ν. Δ Δελήμπασης, Ν. Σ. Βούλγαρης, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Α. Γκίνης, Σ. Χάϊλας
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Οριοθέτηση των αργιλλικών σχηματισμών του λεκανοπεδίου Αττικής, με πυρηνικές γεωφυσικές μεθόδους, μέσα σε γεωτρήσεις = Identification of the clay content line of Attika basin, with nuclear geophysical methods, in boreholes Περίληψη   PDF
Γ. Ν. Σίδερης
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Παλαιομαγνητικά αποτελέσματα από το βόρειο ελλαδικό χώρο και συνέπειες τους στη γεωδυναμική εξέλιξη της περιοχής κατά το τριτογενές Περίληψη   PDF
Δέσποινα Κοντοπούλου, Α Ατζέμογλου
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Παλαιομαγνητική έρευνα του οφιολιθικού συμπλέγματος Χαλκιδικής Περίληψη   PDF
Γ. Δ. Φιλιππόπουλος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Παραμορφώσεις της καμπύλης φυσικού δυναμικού πάνω από πολωμένο σώμα λόγω παρουσίας επιφανειακού στρώματος = Distortional affects on the self-potentional curve over a polarized body Περίληψη   PDF
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Ταξιάρχης Δ. Παπαδόπουλος, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Πειραματική σεισμολογία ισχυρής δόνησης στον ελληνικό χώρο Περίληψη   PDF
Δ. Παπασταματίου, Β. Μάργαρης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Α. Μαρίνος
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 1ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 1st volume Περιεχόμενα = Contents Περίληψη   PDF
 
2ο Συνέδριο Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας. 2ος τόμος = 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union. 2nd volume Περιεχόμενα = Contents Περίληψη   PDF
 
Α' Επιστημονικό Συνέδριο Γεωφυσικής = 1st Hellenic Geophysical Congress Πίνακας περιεχομένων = Table of contents Περίληψη   PDF
 
126 - 150 από 171 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>