Εξώφυλλο

Εισαγωγή στην τεχνολογία των κεκλιμένων γεωτρήσεων = Directional drilling.

Γεώργιος Δημήτριος Τσουλογιάννης

Περίληψη


Οι κατευθυνόμενες γεωτρήσεις αποτελούν μια ειδική περίπτωση γεωτρήσεων με πολλές εφαρμογές στον τομές των εξορύξεων. Με τη χρήση του διατρητικού πολφού προσδίδεται η απαραίτητη λίπανση και ψύξη του κοπτικού άκρου, πραγματοποιείται η μεταφορά των θραυσμάτων στην επιφάνεια και σε κάποιες φορές βοηθά στην παρέκκλιση της γεώτρησης. Ο σχεδιασμός της τσιμέντωσης, της θωράκισης και της επιλογής των εξαρτημάτων της γεωτρητικής στήλης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και καθορίζονται από τον τύπο υπεδάφους, τις συνθήκες και το κόστος. Οι διαγραφίες είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες λαμβάνονται όλες οι μετρήσεις είτε κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. είτε όταν σταματά η περιστροφική κίνηση της διατρητικής στήλης.

Directional drilling is a specialized drilling method with many different applications in hydrocarbons sector. Drilling mud is used in order to lubricate and drop the temperature of the drilling bit and circulate the cuttings out of the borehole. At same situations, they help to direct the drillstring. The design of cementing, casing and drillstring assemblies depends on different factors and they are definded by the underground properties, conditions and cost. Loggings help to record same measurements either drilling is running or has been stopped.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Baker Hughes INTEQ, “Drilling Engineering Handbook A Distributed Learning Course” (December 1995)

Institut Français du Pétrole Publications, “drilling data handbook” (1999)

J. A. “Jim” Short, “Introduction to Directional and Horizontal Drilling”, PennWell Publishing Company (1993)

John Ford, “Drilling Engineering” HERIOT WATT UNIVERSITY (2017)

M.I. Swaco, “Drilling Engineering Manual”

Schlumberger, “Acquiring and Interpreting Logs in Horizontal Wells”

Διαδικτυακές πηγές

https://petrowiki.spe.org/PEH:Drilling Fluids

https://www.studocu.com/gr/document/alexandreio-texnologiko-ekpaideytiko-idryma-oessalonikhs/gewtexnika-erga/mandatoryassignment-1-questionsanswers-geotexnikaerga-2018-2019/6078471

https://www.slb.com/resource-library/oilfield-review/defining-series/defining-bits


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.