Εξώφυλλο

Υδρογεωλογικη κατασταση του υδροφορεα στην ευρυτερη περιοχη Αμφισσας-Ίτεας του Δημου Δελφων περιφερειακης ενοτητας Φωκιδας = Hydrogeological situation of the aquifer in the wider area Aamfissa-Itea of the municipality of Delphi peripheral unit of Fokida.

Λαμπρινή Λουκάς Οικονόμου

Περίληψη


Η εργασία ξεκινά με μια αναφορά στη γεωγραφική θέση του νομού Φωκίδας, στην έκταση που καταλαμβάνει και στις περιφερειακές ενότητες που συνορεύει. στην συνέχεια χαρακτηρίζεται το κλίμα του νομού και αναλύονται η μέση θερμοκρασία, η μέση υγρασία και οι βροχοπτώσεις. Γίνεται μορφολογική ανάλυση του νομού με τη βοήθεια χαρτών και περιγράφονται τα ορεινά και τα πεδινά σημεία του νομού.  Ακολουθεί η γεωλογία της περιοχής όπου περιγράφονται οι ζώνες που συμβάλλουν γεωλογικά στο νομό φωκίδας, δηλαδή η ζώνη Πίνδου και η ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας και περιγράφεται η στρωματογραφική στήλη της καθεμιάς. στη συνέχεια, στο κομμάτι της τεκτονικής, περιγράφεται η δημιουργία της ζώνης Παρνασσού-Γκίωνας και παρουσιάζονται κάποιες τομές αλλά και ορισμένες φωτογραφίες της περιοχής με γεωλογικούς σχηματισμούς. έπειτα, αναλύεται το υδρογεωλογικό προφίλ της περιοχής το οποίο ξεκινά με το πώς επιδρά η τεκτονική στο κομμάτι της υδρογεωλογίας του νομού και δημιουργούνται πηγές επαφής, τι είναι υδρογραφικό δίκτυο και πως αλλάζει ανάλογα με το υψόμετρο μιας περιοχής και αναφέρονται οι υδρολογικές λεκάνες του νομού και δίνεται έμφαση σε αυτές που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. επίσης, αναφέρονται οι τρεις κύριοι υδροφόροι σχηματισμοί που επικρατούν στη υδρολιθολογία της περιοχής και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και τέλος αναλύονται τρία βασικά υδατικά συστήματα, της Γκιώνας, της Άμφισσας και του Παρνασσού με αναφορά στο που βρίσκονται, με ποιες πηγές συνδέονται, ποια είναι τα υπερκείμενα στρώματα τους και ποιες είναι οι χρήσεις τους. Εν κατακλειδι, γίνεται ανάλυση τριών πηγών, του Αγίου Ιωάννη Κίρρας, των Μύλων και του Άιου Ισίδωρου καθώς προσδιορίζεται η τοποθεσία τους, αναφέρεται η παροχή τους και τα υδροχημικά τους στοιχεία. Στο τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν.
                                            
The senior thesis begins with a reference to the geographical location of the prefecture of Fokida, the area it occupies and the regional units that border it. then the climate of the prefecture is characterized and the average temperature, the average humidity and the rainfall are analyzed. a morphological analysis of the prefecture is made with the help of maps and the mountainous and lowland points of the prefecture are described. the following is the geology of the area where the zones that contribute geologically to the prefecture of fokida are described, ie the pindos zone and the parnassos-gionas zone and the stratigraphic column of each is described. then, in the part of tectonics, the creation of the parnassos-gionas zone is described and some sections are presented as well as some photos of the area with geological formations. then, the hydrogeological profile of the area is analyzed, starting with how the tectonics affects the hydrogeology part of the prefecture and has contact sources, what is a hydrographic network and which changes depending on the altitude of an area and the hydrological basins of the prefecture are given. emphasis on those that are most interesting. also, the three main aquifers that prevail in the hydrolithology of the area and what are their characteristics are mentioned and finally three basic water systems are analyzed, Giona, Aamfissa and Parnassos with reference to where they are located, with which sources they are connected, what are the their overlying layers and what their uses are. in conclusion, an analysis is made of three sources, Agios Ioannis Kirras, mylos and Agios Isidoros as their location is determined, their supply and their hydrochemical data are reported. In the end, the resulting conclusions are analyzed with the geographical-geomorphological data, where an analysis of the geographical location is made, a small report on the climate of the area, the morphology and the mountains of the prefecture are described. Then, the geological and tectonic profile of the area is analyzed as the basic tectonic elements, geology and stratigraphy of the area are mentioned. the following is the hydrogeology of the area where it is mentioned how it is affected by tectonics, the peculiarity of the hydrographic network is explained, the hydrological basins are mentioned and the main basins are highlighted. the hydrogeological systems and the hydrolithology of the area are also mentioned. In addition, the characteristics of three sources are analyzed, namely the source of Kirra, Mylos and Agios Isidoros. Finally, the conclusions that emerge from the study are presented.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι.Γ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κ.Ν., ΔΑΜΙΡΗΣ, 2000 «ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ Βουδούρης Στ. Κ., 2013, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ», Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Καραϊνδρου, Τρικούζας, Φαρέας, 2010 «Διευρεύνηση Περιβαλλοντικών θεμάτων Ν. Φωκίδας» Κορμούλης, Ν., 1987

ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ, Δ., 1971

Μπεζές, Κάρολος, 2018 «Υδρογεωλογική μελέτη της ΝΑ Φωκίδας», Θέματα υδρογεωλογίας της Ελλάδας, Τεύχος Α’ «Γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες»

Μουντράκης, Δημοσθένης, 2010 «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Εκδόσεις UNIVERSITY STUDIO PRESS

Πασαπόρτης Γ.Ε. 2013, «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΑΪΚΩΝ ΡΙΠΙΔΙΩΝ ΤΡΑΝΟΡΕΜΑ, ΣΕΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΟΥΡΟΥΣ»

Διαδικτυακές πηγές

(1η) Αναθεώρηση σχεδίου διαχείρησης λεκανών απορροής ποταμών υδατικού συστήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, 2017

http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2017/12/EL07_SDLAP_APPROVED.pdf

Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε 2016, http://www.anfok.gr/attachments/article/97/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97%20%CE%A6%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%202_1.pdf

Η κοιλάδα της Άμφισσας, http://www.greekscapes.gr

«Νομός Φωκίδας», Βικιπαίδεια, https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82

Σχέδια διαχείρησης Λεκανών Απορροής Ποταμών http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/approved-1revision-el07-gr

Σχέδια διαχείρησης Λεκανών Απορροής Ποταμών http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/approved-1revision-el07-gr

https://www.e-ea.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CF%85%CE%B4%CF%89%CF%81.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Nomos_Fokidas.png/250px- Nomos_Fokidas.png

https://earth.google.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.