Εξώφυλλο

Τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση κατά μήκος της σήραγγας Πεύκων με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων = Εngineering geological and geotechnical assessment, along tunnel section in “Pefka” area, Thessaloniki, by use of geophysical methods.

Ιωάννης Φώτιος Φασούλας

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διατομεακής σύμπραξης του τμήματος Γεωλογίας, ανάμεσα στον Τομέα της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Τεχνικής Γεωλογίας) και τον Τομέα Γεωφυσικής. Το αντικείμενο είναι η προσπάθεια εξακρίβωσης των (τεχνικο)γεωλογικών συνθηκών σε τμήμα της σχεδιαζόμενης σήραγγας Ασβεστοχωρίου στην περιοχή Ρετζίκι (Πεύκα) Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκης γεωλογίας περιοχή, εξαιρετικά σύνθετης από άποψη παραμέτρων τεχνικού σχεδιασμού, όπου η συμβατική μέθοδος “χαρτογράφησης” του τεχνικογεωλογικού προφίλ μιας περιοχής αδυνατεί να δώσει ασφαλείς απαντήσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν. Το αρχικό γεωλογικό μοντέλο παρουσιάζει ερωτηματικά σε πολλά σημεία του, καθώς ούτε το χαρτογραφικό υπόβαθρο ούτε οι συνεπακόλουθες γεωτρήσεις μπορούν να δώσουν ασφαλείς απαντήσεις σε μια τόσο πολύπλοκης γεωλογίας περιοχή. Οι αρχικοί μας προβληματισμοί αφορούν την ύπαρξη καρστ ή ρηγμάτων, φαινομένων, δηλαδή, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα κατά την εκσκαφή, και τα οποία μπορεί να αλλάξουν ριζικά όλη τη μέθοδο διάνοιξης. Για όλους αυτούς τους λόγους κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η ανάγκη για εμπλουτισμό της έρευνάς μας με πορίσματα της ηλεκτρικής τομογραφίας.

The present thesis is a product of cross-sectoral partnership of the Faculty of Geology, between the Department of Applied Geology (Technical Geology) and the Department of Geophysics. The main object is the verification of the engineering geological conditions in a part of the planned tunnel section of Asvestochori in the area of Retziki (Pefka) of Thessaloniki. The targeted area is significantly complex from a geological point of view, as well as in terms of its technical design parameters, where the conventional method of "mapping" the engineering geological profile of an area fails to provide safe answers to the problems that arise. In addition to the intense tectonic activity, which creates an unclear pattern of stratification of geological formations, we should also consider the variation of quality and condition of rock masses, which create a wide range of heterogeneity of geotechnical features. Indications of presence of cavities and faults in a close proximity to each other, makes it imperative to combine the conventional "tracking" of the engineering geological profile with a geophysical method of the highest possible reliability, which will work ancillary, for the solution of inquiries such as water permeability and the associated risks of inputs, existence of faults and the consequent modification of geological composition in the study area.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γεωηλεκτρική διασκόπηση στο λιγνιτωρυχείο Μαυροπηγής Ν. Κοζάνης. Προσομοίωση του πειράματος ηλεκτρικής τομογραφίας για τον σχεδιασμό της γεωφυσικής διασκόπησης και την ερμηνεία των γεωηλεκτρικών δεδομένων, Αναστασιάδης, Ανδρέας (2014), Διπλωματική εργασία, Πολυτεχνειο Κρητης, Τμημα Μηχανικων Ορυκτων Πορων, Εργαστηριο Εφαρμοσμενης Γεωφυσικης

Γεωλογία της Ελλάδας, Μουντράκης, Δημοσθένης (1985) University Studio Press.

Γεωλογία της περιρροδοπικής ζώνης στην περιοχή Ευκαρπία – Φίλυρο, Μαϊσουράτζε, Λεβάν (2015), Πτυχιακή εργασία, τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, Εργαστήριο Τεκτονικής και Στρωματογραφίας

Γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων – Σήραγγες – Δαφάνειες παραδόσεων, Μαρίνος, Β. (2011)

Διαφάνειες παραδόσεων ηλεκτρικής τομογραφίας, Τσούρλος, Π. (2018) Εισαγωγή στις μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας γεωλογικών παρατηρήσεων, Τσόκας, Γ.Ν., Παν. Θεσ/νίκης, 1990

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 1: Σεισμικές Μέθοδοι, Σημειώσεις, Βαφείδης Α., (1993), Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χανιά.

Σημειώσεις Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Αποστολόπουλος Γ. (2013), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

An integral equation and its solution for some two‐and three‐dimensional problems in resistivity and induced polarization, Lee, T. (1975) in Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 42(1), 81-95.

Assessing Rock Mass Properties for Tunnelling in a Challenging Environment. The Case of Pefka Tunnel in Northern Greece, Marinos Vassileios et al. (2015) in Engineering Geology for Society and Territory – Volume 6

Conductivity survey: a survival manual. An Explicitly North American Perspective, Clay, R. B. (2006) edited by J. K. Johnson. University of Alabama Press, Tuscaloosa.”

Cross-hole electrical resistivity tomography: application of different electrode configurations within boreholes, Αλμπάνης Άγγελος (2018), μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, τομέας Εφαρμοσμένης και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας

Electrical Conductivity of Soils and rocks, McNeill, J.D. (1980), Technical Note TN-5, Geonics Limited, Mississauga, Ontario.

Groundwater, Freeze, R.A. and Cherry, J.A. (1979). Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs

Modelling, Interpretation and Inversion of Multielectrode Resistivity Survey Data, Tsourlos, P. (1995). University of York

Predicting Tunnel Squeezing Problems in Weak Heterogeneous Rock Masses, Hoek, E., and Marinos, P., 2000. Tunnels and Tunnelling International.

Resistivity characteristics of geologic targets, GJ Palacky (1988) in Electromagnetic methods in applied geophysics 1, 53-129


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.