Εξώφυλλο

Πολύτιμες ποικιλίες των αστρίων = Precious varieties of feldspars.

Ιωάννης Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη βιβλιογραφική μελέτη των πολύτιμων ποικιλιών των αστρίων. Οι άστριοι είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα ορυκτά στον φλοιό της Γης, με πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Μερικές από τις ποικιλίες των αστρίων θεωρούνται πολύτιμες από τον άνθρωπο λόγω μερικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Πέρα από την οικονομική τους αξία, αυτές οι ποικιλίες έχουν ενσωματωθεί τόσο στην ιστορία μερικών πολιτισμών, όσο και στη μυθολογία τους.

This diploma thesis focuses on the bibliographic study of the precious varieties of feldspars. Feldspars are one of the most widespread minerals in the Earth’s crust with great diversity. Certain feldspar varieties are considered precious by humans, because of the special characteristics they possess. Beyond their economical value, these varieties have been incorporated not only in the history of some civilizations, but also in their mythology.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ξένη βιβλιογραφία

Andersen O. 1915. On aventurine feldspar, American Journal of Science, 4th series, vol. XL, No 238, 351-399

Avdonin V.A. 1961. Amazonite from the Uvil'da alkaline belt in the Urals. Trudy Gorno-Geol, Inst Akad Nauk SSSR, no.56 77-80. Russian.

Bakhtin A. 1985. Rock-Forming Minerals: Optical Spectra, Crystalchemistry, Color, Typomorphism, Kazan university, 155 p. (in Russian)

Colombo F., Rinaudo C., Trossarelli C. 2000. The mineralogical composition of maw-sit-sit from Myanmar, Journal of Gemmology 27(2), 87-92

Dworschak F. 1962. Decoloration measurements on some opaque and optically turbid minerals (fluorite, amazonite, microcline and fibrous salt). SAWW 170 1-9. Germany

Federman D. 1990. Modern Jeweler’s Consumer Guide to Colored Gemstones, Modern Jeweler Magazine

Gubelin E. 1965. Maw-sit-sit: a new decorative gemstone from Burma. Gems & Gemology, 11(8), 227-38

Gubelin E. 1965. Maw-sit-sit proves to be jade-albite. Gems & Gemology, 11(9), 302-308

Hanni H.A. and Meyer J. 1997. Maw-sit-sit (kosmochlor-jade): a metamorphic rock with complex composition from Myanmar (Burma). 26th International Gemmological Conference, Abstract Volume, September 27 - October 3, Germany, 22-4

Hintze C. 1911. Handbuch der Mineralogie, vol. 1, Pt. 2, Von Veit Comp., Leipzig 1915, pp. 1209/2674, 2489/90

Hofmeister A. M. and Rossman G. R. 1985. A model for the irradiative coloring of smoky feldspar and the inhibiting influence of water. Physics and Chemistry of Minerals, in press.

Hofmeister A. M. and Rossman G. R. 1985. A spectroscopic study of irradiation coloring of amazonite: structurally hydrous, Pb-bearing feldspar, American Mineralogist, Volume 70, 794-804

Ito and Inuzuka. 1936. Z. Kristallographie. 95, 404

Ivanov 1.M., Karadzhova B. 1970. Distribution of lithium, rubidium and caesium in the Sredna Gora pegmatites from the region of

Koprivshtitsa and Strelcha

Manson D.V. 1979. Recent activities in GIA's research department. Gems & Gemology, 16(3), 217-19

Oftedal I. 1957. Heating experimеnts of amazonite, Mineral. Mag. 31, 236

Ostrooumov Mikhail. 2006. Amazonite: Mineralogy, Crystal Chemistry, and Typomorpism

Ostrooumov M., Platonov A., Popov V. 2008. Amazonstone: Mineralogy, Crystal Chemistry, Typomorphism, Polytechnics, St. Petersburg , 255

Plyusnin G. S. 1969. On the coloration of amazonite. (in Russian) Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogischeskogo Obshchestva, 98, 3-17

Raman C. V. and Jayaraman A. 1950. The Structure of labradorite and the origin of its iridescence

Sanford F and Hedvall JA. 1962. The cause of color of an amazonite preparation. Trans Chalmers Univ Technol Gothenburg, 257 7 pp.

Smith Joseph V and Brown William L. 1974. Feldspar Minerals, Volume 1, Crystal Structures, Physical, Chemical, and Microtextural Properties, Second Edition

Soe-Win U. 1968. The application of geology to the mining of jade. Union of Burma J. Sci. and Tech., 1, 445-6

Speit B. and Lehmann G. 1982. Radiation defects in feldspars. Physics and Chemistry of Minerals, 8, 77-82.

Taraschan A. N., Serebrennikov A. I. and Platonov A. N. 1973. Peculiarities of the lead ion’s luminescence in amazonite. Konstitutsiya I Svoistva

Mineralov, 7, 106-111

Vernadsky, 1914, Bull. Soc. Min., Vol. XXXVI , p. 258

Zhirov K. K. and Stishov S. M. 1965. Geochemistry of amazonitization. Geokhimiya 32–42

Ιστοχώροι

https://geology.com/gemstones/labradorite/#properties

https://geology.com/gemstones/amazonite/

https://www.gia.edu/moonstone

https://geology.com/gemstones/moonstone/

https://geology.com/gemstones/maw-sit-sit/

https://www.mindat.org/min-42915.html

https://geology.com/gemstones/sunstone/

Εικόνες:

Εικ.1: https://www.gemologyonline.com/feldspar.html

Εικ.2: https://austinbeadgallery.com/what-to-look-for-in-labradorite-cabochons/

Εικ.3: https://gem-a.com/gem-hub/gem-knowledge/illuminating-iridescence-iridescent-gemstones

Εικ.4: http://geologylearn.blogspot.com/2016/11/amazonite.html

Εικ.5: https://www.catawiki.com/en/l/17910549-11-ancient-amazonite-stone-beads-berber-morocco

Εικ.6: https://www.mardonjewelers.com/blog/moonstone-a-gem-that-magicks-the-light/

Εικ.7: https://www.geologyin.com/2018/03/what-is-maw-sit-sit.html

Εικ.8: https://www.catawiki.com/en/l/8117053-maw-sit-sit-3-75-ct

Εικ.9: https://www.aliexpress.com/item/4000927362247.html

Εικ.10: https://www.indiamart.com/proddetail/natural-unheated-sunstone-gemstone-pear-shape-cabochon-19589402591.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.