Εξώφυλλο

Δομή, χημική σύσταση και ποικιλίες μαργαριταριών = Structure, chemical composition and varieties of pearls.

Αλεξία Ηλίας Θεοχαράκη

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη δομή, τη χημική σύσταση καθώς και τις διάφορες ποικιλίες των μαργαριταριών. Το μαργαριτάρι αποτελεί έναν πολύτιμο λίθο που κατέχει σημαντική θέση στην αγορά και ζήτηση των πολύτιμων λίθων. Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση των μαργαριταριών στην αγορά, σε μορφή διαφόρων κοσμημάτων, όπως περιδέραια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κλπ., αυξάνει όλο και περισσότερο την καλλιέργεια των μαργαριταριών, καθώς τα φυσικά είναι περιορισμένα και ο χρόνος σχηματισμού τους είναι μεγάλος. Σε πολλά μέρη του κόσμου, κάτω από ειδικές συνθήκες, υπάρχουν διάφορες ποικιλίες μαργαριταριών όσον αφορά το περιβάλλον (θαλάσσιο, λιμναίο), το χρώμα, το σχήμα, την λάμψη και άλλα χαρακτηριστικά. Το μαργαριτάρι κατέχει σημαντική θέση στην ζωή του ανθρώπου από την αρχαιότητα έως και σήμερα.

The present diploma thesis deals with the structure, the chemical composition and the different varieties of pearls. Pearl is a precious stone, which is important in the precious stones market. The increased demand for pearls, in the form of various jewelry, i.e. necklaces, earrings, rings etc., increases the cultivation of pearls, as natural pearls are limited and the time needed for their formation is very long. In different parts of the world, under specific conditions, different varieties of pearls can be found regarding their formation environment (marine, lake), their color, their shape, their luster and other characteristics. Pearls play an important role in man’s life from antiquity until today.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Διαμαντή Ζωή. 2009. Μαργαριτοφόρο φορτίο στο δίθυρο Lithophaga lithophaga (Linnaeus,1758) στον Ευβοϊκό κόλπο, Πτυχιακή εργασία, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 62σ.

Καράμπελας Στέφανος. 2008. Μελέτη των μηχανισμών αλλαγής χρώματος των μαργαριταριών έπειτα από επεξεργασία, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 456σ.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

https://www.pearl-guide.com/

https://gold.gr/

https://onpodium.gr/

https://www.tanea.gr/

https://www.pearlscenter.gr/

https://www.ninasjewellery.com.au/

https://www.lifo.gr/

https://philenews.com/

https://www.bizzbucket.org/

https://rpshop.gr/

https://kiriakosgofas.gr/

https://filoitexnisfilosofias.com/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.