Εξώφυλλο

Τα Μάρμαρα του Ν. Δράμας : γεωλογία του Ν. Δράμας, Εμπορικοί Τύποι και Βιομηχανία του Μαρμάρου = Marbles of Drama: geology of Drama, Industry and Commercial Marble Types.

Αλέξανδρος Χρήστος Παπαχριστοδούλου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της συνολικής γεωλογικής εικόνας αλλά και της σημασίας των κοιτασμάτων μαρμάρου που εμφανίζονται στην περιοχή του Ν. Δράμας, καθώς αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συνολικής παραγωγής και εξαγωγής μαρμάρου ολόκληρης της χώρας.
Στο μέρος που ακολουθεί θα προβληθούν στοιχεία που αφορούν σε όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου κοιτάσματος, όπως η γεωλογική κατάσταση και ιστορία της περιοχής, καθώς και οι φυσικοχημικές και πετρογραφικές ιδιότητες των διαφόρων τύπων μαρμάρου που συναντώνται ανά τόπους. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι εξόρυξης που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα λατομεία, και σημαντικά στοιχεία που αφορούν το εμπόριο, όπως το οικονομικό αντίκτυπο που έχει τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και στης εθνική οικονομία.
Τέλος, παρουσιάζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εξορυκτικών εργασιών στις περιοχές εξόρυξης αλλά και στις γύρω περιοχές.

The purpose of this study is to present the geological formation and the significance of the marble reserves in the area of Drama County in Northern Greece. Drama is an area with important marble reserves and constitutes a big part of the marble mining and trading sector in Greece.
In the following part, the data presented are related to various aspects of this particular marble reserve, such as the geological formation and the history of the area of Drama. They are also related to the physical, chemical and petrographic features of all the types of marble that are found in this area, the mining techniques implemented in quarries in the area today, important data with regards to marble trading today, and the financial impact on the local community as well as the national economy.
Finally, the environmental footprint of the marble mining operations in the area is also presented.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βουγιούκας Δ., Χατζηπαναγής Ι. (2005), Τα Μάρμαρα της Ανατολικής Μακεδονίας. Βασικοί Παράγοντες Που Χαρακτηρίζουν Την Εμπορικότητα Τους Σαν Διακοσμητικά Πετρώματα. Ποιότητες-Παραγωγή-Τιμές-Αποθέματα.

Βουγιούκας Δ., Χατζηπαναγής Ι. (2009), Γεωλογία Λιθοστρωματογραφία Τεκτονική και Κοιτασματολογία του Φαλακρού Όρους.

Μουντράκης Δ. (2010), Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας.

Μελέτη ICAP 2020.

Σεραφειμίδης Γ. (2014), Μελέτη Υπογειοποίησης Τμήματος Υπαίθριας Εκμετάλλευσης Μαρμάρου Για Την Αύξηση Αποληψιμότητας Υγειών Ογκομαρμάρων.

Τζεφέρης Π. (2019), Η Υπόγεια Εξόρυξη του Ελληνικού Μαρμάρου.

Τσιραμπίδης Α. (1996), Τα Ελληνικά Μάρμαρα και Άλλα Διακοσμητικά Πετρώματα.

Διαδικτυακές Πηγές:

www.oryktosploutos.net

www.sme.gr

www.semmth.gr

www.fhl.gr

www.nordiamarble.com

www.iktinos.gr

www.birros.gr

www.pamg.eu


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.