Εξώφυλλο

Ιαδεΐτης – Νεφρίτης: Φυσικές ιδιότητες, χρήσεις και εμφανίσεις = Jadeite – Nephrite: Physical properties, uses and occurrences.

Ιωάννα Δημήτριος Άλπη

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη του ιαδεΐτη και του νεφρίτη, δύο διαφορετικών ορυκτών, τα οποία λόγω της παρόμοιας όψης τους μέχρι το 1863 θεωρούνταν ως το ίδιο ορυκτό. Ο ιαδεΐτης ανήκει στην ομάδα των πυροξένων και αποτελείται από νάτριο, αργίλιο και πυρίτιο, ενώ ο νεφρίτης στην ομάδα των αμφιβόλων και περιέχει μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο και πυρίτιο. Πρόκειται για δύο αρκετά σκληρά ορυκτά, που εμφανίζονται στην φύση με μια ποικιλία χρωμάτων. Εξαιτίας της μεγάλης αντοχής τους χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την κατασκευή εργαλείων, όπλων και κοσμημάτων από πολλούς πολιτισμούς της Κίνας και της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά και από ιθαγενείς φυλές της Αμερικής. Στην σημερινή εποχή χρησιμοποιούνται κυρίως στην κοσμηματοποιία και στην γλυπτική. Οι μεγαλύτερες εμφανίσεις νεφρίτη έχουν εντοπιστεί στην Κίνα, την Κορέα, την Σιβηρία, την Αυστραλία και την Βόρεια Αμερική, κοντά στις επαφές σερπεντινιτών ή δολομιτικών μαρμάρων με άλλα μεταμορφωμένα και πυριγενή pετρώματα. Αντίθετα, ο ιαδεΐτης είναι πιο σπάνιος και εμφανίζεται κυρίως με την μορφή φλεβών μέσα σε σερπεντινίτες στο Μιανμάρ, την Ιαπωνία, την Γουατεμάλα και την Καλιφόρνια.

This diploma thesis focuses on the study of jadeite and nephrite, two different minerals, that until 1863 were considered as the same due to their similar appearance. Jadeite, a mineral of sodium, aluminum and silicon, belongs to the pyroxene mineral group, while nephrite belongs to the amphibole group and consists of magnesium, calcium, iron and silicon. They are two quite hard minerals that occur in nature in a variety of colors. Because of their great toughness, they were used in the past for creating tools, weapons and jewelry by many cultures in China and Southeast Asia, as well as by Native American tribes. Nowadays they are mainly used for jewelry and carvings. The largest occurrences of nephrite are located in China, Korea, Siberia, Australia and North America, near the contact of serpentinites or dolomitic marbles with other metamorphic and igneous rocks. In contrast, jadeite is rarer and occurs mainly in the form of veins and lenses within serpentinites in Myanmar, Japan, Guatemala and California.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abduriyim A., Saruwatari K., and Katsurada Y., 2017. Japanese Jadeite: History, characteristics and comparison with other sources. Gems and Gemology, Vol. 53, No. 1, 48-67

Adams C., Beck R. J., Campell H. J., 2007. Characterisation and origin of New Zealand nephrite jade using its strontium isotopic signature. Lithos, Vol 97, 307-322

Barnes G., 2018. Understanding Chinese Jade in a world context. Journal of the British Academy, 1-63

Bingbing C., Shi G., Wang X., Wenyuan C., 2009. Jadeite jade from Myanmar: its texture and gemological implications. The Journal of Gemology, Vol. 31, No. 5-8, 185-194

Bosshart G., Galibert O., Hughes W. R., Smith M., Thet O., Ward F., 2000. Burmese Jade: The inscrutable gem. Gems and Gemology, 2-25

Chang S.W., Kim S.J, Lee D.J., 1986. A mineralogical and gemological characterization of the Korean Jade from Chuncheon, Korea, The Journal of the Geological Society of Korea, Vol. 22, 278-288.

Coleman R. G., 1961. Jadeite Deposits of the Clear Creek Area, New Idria District, San Benito County, California. Journal of Petrology, Vol. 2, 209–247

Desautels P. E., 1986. The Jade kingdom. New York: Van Nostrand Reinhold Company

Dubowski E.A., Flint D.J., 1990. Cowell nephrite jade deposits. Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 2., 1059-1062

Freestone I., Middleton A., 1995. The mineralogy and occurrence of jade. London: British Museum Press

Hargett D., 1990. Jade of Guatemala: A contemporary view. Gems and Gemology, Vol. 26, No.2, 134-141

Hobbs J., 1982. The Jade Enigma. Gems and Gemology, Vol. 18, No.1, 1-10

Holmes G.G., MacNevin A.A., 1980. Geological Survey of New South Wales, Mineral Industry. Gemstones 2nd edition, 18

Hsu T., Lucas A., Makepeace K., Makepeace N., 2015. The Nephrite Jade Road: Evolution of the Green Nephrite Market, Gia Gem Encyclopedia

Keverne R., 1991. Jade. New York: Springer Science and Business Media

Kostov R. I., 2005. Gemmological significance of the Prehistoric Balkan “Nephrite culture”. Annual of the University of mining and geology “St. Ivan Rilski”, Vol 48, 91-94

Makepeace K., Simandl G. J., 2001. Industrial Minerals with emphasis on Western North America. 37th Forum of the Geology of Industrial Minerals, 287-288

Meihua S., 2011. The Manufacture of Neolithic Nephrite and Stone Yue Axes from the Liangzhu Burial Mounds in Southeast China. PhD Thesis, Department of Art and Archaeology, University of London

Meyer A. B., 1988. The Nephrite question. American Anthropological Association, Vol. 1, No. 3, 231-242

Schluessel R., 2017. The jades of Myanmar/Burma. World of Gems Conference V. Gemworld International Inc., 13-15

Wagner E., 2014. Mesoamerica Jade-The Green Gold of the Maya. University of Bonn

Ιστοσελίδες

https://asia.si.edu

https://gemstagram.com

https://geology.com

https://www.bbc.com

https://www.classicjade.com.sg

https://www.gemsociety.org

https://www.geologyin.com

https://www.gov-online.go.jp/eng

https://www.invaluable.com

htttps://www.khanacademy.org

https://www.mindat.org

https://www.studiointernational.com

https://www.worthpoint.com


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.