Εξώφυλλο

Πετρογραφική μελέτη λίθινων τριπτών εργαλείων Νεολιθικής περιόδου, των οικισμών Κλείτος Ι, ΙΙ = etrographic study of Neolithic stone tools, found on the settlements of Kleitos I, II.

Νικόλαος Καρδάκος

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την πετρογραφική μελέτη λίθινων τριπτών και λειασμένων εργαλείων της νεότερης και τελικής Νεολιθικής περιόδου από δύο γειτονικούς προϊστορικούς οικισμούς της Κίτρινης Λίμνης του νομού Κοζάνης. Οι θέσεις αυτές είναι οι Κλείτος Ι και Κλείτος ΙΙ, στις οποίες έγινε μια πλήρης αρχαιολογική ανασκαφή. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η ορυκτολογική-πετρογραφική ανάλυση των εργαλείων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τους λόγους επιλογής συγκεκριμένων πετρωμάτων για τη δημιουργία εργαλείων, την πιθανή γεωλογική θέση των χρησιμοποιηθέντων πετρωμάτων, καθώς επίσης και η μεθοδολογία για την κατασκευή και την ανάλυση λεπτών τομών για πολωτικό μικροσκόπιο παράλληλα με την μακροσκοπική μελέτη τους.

The current thesis deals with the petrographic analysis of the ground stone tools of the late and final Neolithic period from two adjacent prehistoric settlements of the Kitrini Limni, Kozani. These sites are Kleitos I and Kleitos II, in which a full archaeological excavation was carried out. The aim of this thesis is to present a fully detailed mineralogical and petrographic study of the stone tools and to determine the reasons behind the choice of specific rocks for specific tools. Also, another aim of this thesis is to determine the possible geological origin of the rock formations that provided the raw material for the construction of the stone tools and to present the methodology for the manufacturing and study of thin sections with the use of a polarizing microscope alongside their macroscopic study.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adams, J. L. (2002). Ground stone analysis: A technological approach. University of Utah Press.

Ελευθεριάδης, Γ. & Κορωναίος, Α. (2004). Σημειώσεις Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ζιώτα, Χ. (2011). Ο νεολιθικός οικισμός «Κλείτος 1» και τα νεότερα δεδομένα για την προϊστορική έρευνα. Το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία. 211-230

Κορωναίος, Α. (2016). Σημειώσεις Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μουντράκης, Δ. (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio.

Σκλαβούνος Σ., Καντηράνης Ν. & Παπαδοπούλου Λ. (2011). Εργαστηριακές μέθοδοι έρευνας ορυκτών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σολδάτος, Τ. & Χριστοφίδης, Γ. (2013). Πετρογενετικά Ορυκτά (Εργαστηριακές Σημειώσεις). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Φωτιάδης, Μ. (1988). Κίτρινη Λίμνη, Νομού Κοζάνης, 1987. Προϊστορική Έρευνα. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη. 51‐61.

Χονδρογιάννη - Μετόκη, Α. (2011). Κλείτος 2009. Η Ανασκαφή στα Ανατολικά Όρια του Νεολιθικού Οικισμού «Κλείτος 1» και στον Οικισμό «Κλείτος 2». Το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία. 231-244.

Χονδρού, Δ. (2018). Η τριπτή λιθοτεχνία από τους προϊστορικούς οικισμούς Κλείτος Ι και Κλείτος ΙΙ της λεκάνης της Κίτρινης Λίμνης Κοζάνης. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεμιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας.

Χριστοφίδης, Γ. & Σολδάτος, Τ. (2012). Στοιχεία Οπτικής Κρυσταλλογραφίας - Πετρογενετικά Ορυκτά. Εκδόσεις Γιαχούδη.

Ιστοχώροι

Η νεολιθική κοινότητα του Κλείτου στο χώρο και στο χρόνο. Αρχαιολογία Online. (2014, December 9). Retrieved September 16, 2022, from

https://www.archaiologia.gr/blog/2014/12/09/%CE%B7-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF/

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo761e


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.