Εξώφυλλο

Μελέτη των χαρακτηριστικών των κυττάρων καταιγίδας στην περιοχή Σερρών-Δράμας κατά τη θερμή περίοδο 2016 – 2020 με τη χρήση μετεωρολογικού ραντάρ = Characteristics of storm cells in the study area of Serres – Drama (N. Greece) for the period May – September between 2016 – 2020, using weather radar.

Στυλιανός Αναστάσιος Πετρόπουλος

Περίληψη


Η ανάγκη για τη μελέτη και την παρακολούθηση του καιρού, οδήγησε στη ανάπτυξη νέων, σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των χαρακτηριστικών των κατακρημνισμάτων. Ένα σύγχρονο μέσο παρακολούθησης είναι το μετεωρολογικό ραντάρ, ένα επίγειο όργανο τηλεπισκόπησης, το οποίο ανιχνεύει κύτταρα καταιγίδας, δηλαδή νεφελώματα που μπορεί να δώσουν ένα ικανοποιητικό ποσό βροχόπτωσης. Έπειτα, το ραντάρ, διαμέσου ενός αλγορίθμου, ποσοτικοποιεί τα χαρακτηριστικά αυτών των κυττάρων, δηλαδή καταγράφει την ταχύτητα, τη διεύθυνση, τη διάρκεια ζωής, την ανακλαστικότητα, καθώς και χωρικά χαρακτηριστικά όπως η μάζα, ο όγκος, η επιφάνεια υετού, το ύψος και η βάση των κυττάρων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μελέτη των χαρακτηριστικών των κυττάρων για την θερινή περίοδο 2016 – 2020 (περίοδος λειτουργίας του μετεωρολογικού ραντάρ στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης) για περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα για την λεκάνη Σερρών και Δράμας και τους γύρω ορεινούς όγκους. Σε πρώτο στάδιο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των κυττάρων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων ανίχνευσης και στη συνέχεια, αναλύονται τα χαρακτηριστικά αυτά με βάση την μηνιαία τους κατανομή και τη σχετική τους συχνότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα δυναμικά χαρακτηριστικά των κυττάρων καταιγίδας όπως ανακλαστικότητα και ύψος κορυφής που εμφανίζονται στην περιοχή παρατηρούνται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ενώ ο μέγιστος αριθμός κυττάρων τον Ιούνιο. Τα κύτταρα εμφανίζονται κυρίως τις απογευματινές ώρες και η μέση διάρκειά τους δεν ξεπερνά τα 40 λεπτά.

The need of studying and monitoring weather issues, developed new, modern methods to analyze and quantify precipitation characteristics. Weather radar is one of those new monitor equipment. Weather radar is ground equipment that detects storm cells. Storm cells are nebulae that can produce a significant amount of precipitation. The radar then, through an algorithm, quantifies the characteristics of these cells and writes down their speed, direction, duration, reflectivity and spatial characteristics, such as mass, volume, precipitation area, top and base of cells. In this bachelor thesis, a study is made to determine characteristics of the cells for the period May – September, between 2016 – 2020,  in the study area of Serres – Drama, specifically for the Serres and Drama basins and the surrounding mountains. During that period the weather radar in Filiro, Thessaloniki is fully operational. In the first stage, the characteristics of the study area are mentioned, and the characteristics of the cells are described based on specific detection criteria and then, in the next stage, these characteristics are analyzed based on their monthly distribution and relative frequency. Results indicate that cell dynamical characteristics such as reflectivity and cloud top are observed during July and August while the maximum number of cells is observed in June. Cells tend to develop during the afternoon hours while their average duration does not exceed 40 minutes.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Cotton, W. R., and R. A. Anthes, 1989: Storm and Cloud Dynamics. Academic Press, Inc., San Diego, CA, 880pp.

Dixon,M. J., and G. Wiener, 1993: TITAN: Thunderstorm Identification, Tracking, Analysis and Nowcasting: Α Radar-based Methodology. J. Atmos. And Oceanic Technol., 10, 6, 785-797.

Meteoworld, 2015: Meteorological Radar at the World Radiocommunication Conference.

Roberts R.D., and S. Rutledge,2003: Nowcasting storm Initiation and Growth using GOES-8 and WSR-88D data. Wea. Forecasting, 18, Issue 4, 562-584.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σπυρίδης Α. – Κουταλού Β. Ο.Ε. – «ΥΕΤΟΣ», Περλέρος Β., Λιόνης Μ., Λεβογιάννης Μ.: Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας: Αποτελέσματα λεκάνης

Στρυμόνα: Αποτελέσματα λεκάνης Αγγίτη Δράμας: Υδρογεωλογικές εργασίες.

Βαβλιάκης Ε., 1981: Μελέτη των επιφανειών διάβρωσης, καρστικών, παγετώδων μορφών του όρους Μενοικίου (στην Α. Μακεδονία) από γεωμορφολογικής και μορφογενετικής πλευράς., Διδακτορική Διατριβή, σ.1-192.

ΓΕΑ – ΕΜΥ – Μετεωρολογικός Σταθμός Σερρών – 606: Μηνιαία στατιστικά.

Λιναρδάτου Γ. και Λιναρδάτου Δ., 2016: Ραντάρ: Εκπαιδευτικό Κείμενο Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Μακρογιάννης Τ.Ι. – Σαχσαμανόγλου Χ.Σ. , 2004: Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας, 414pp.

Μπαλαφούτης Χ., 1977: Συμβολή εις την μελέτη του κλίματος της Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης., Διδακτορική Διατριβή, σ.1-110.

Μπαμπζέλης Δ. , 2013: Διερεύνηση συνθηκών εφαρμογής προγραμμάτων αύξησης βροχής: Εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας., Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μουντράκης Δ., 2010: Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδα, 373pp.

Πανταζίδης Γ.,2014: Τεύχος τεχνικών δεδομένων: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Δράμας.

Παπαφιλίππου – Πέννου Ε., 2004: Δυναμική εξέλιξη και σύγχρονες εξωγενείς διεργασίες του υδρογραφικού συστήματος της ταφρολεκάνης Σερρών., Διδακτορική διατριβή, σ.1-238.

Σάγος Γ., 2018: Συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικού πολέμου.

Τσουκαλάς Ζ., 2006: Ραντάρ: Εκπαιδευτικό κείμενο Ανώτερων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

Ιστοσελίδες

www.windows2universe.org

www.3dsa.gr

www.stravon.gr

el.wikipedia.org


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.