Εξώφυλλο

Μελέτη της ενδο-ημερήσιας πορείας της βροχής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ραφαέλλα Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους

Περίληψη


Στην διπλωματική εργασία μελετάται η βροχόπτωση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε ενδο-ημερήσια βάση. Χρησιμοποιούνται ωριαίες τιμές ύψους βροχής για  την περίοδο 1947-2019. Διαπιστώνεται ότι η μέση ενδο-ημερήσια πορεία του ύψους της βροχής για ολόκληρο το έτος παρουσιάζει ανισοκατανομή της βροχόπτωσης στην διάρκεια του έτους. Παρατηρούνται 3 μέγιστα, στα μεσάνυχτα 00:00-01:00 , κατά τις 11:00-12:00 και κατά τις απογευματινές ώρες 17:00-18:00. Παράλληλα παρατηρείται 1 ελάχιστο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στις 06:00-07:00. Προφανές είναι ότι για τα μέγιστα του έτους συμβάλλουν όλες οι εποχές , κυρίως το Καλοκαίρι. Αναλυτικότερα στην μέση ενδο-ημερήσια πορεία ύψους βροχής κατά την χειμερινή περίοδο εμφανίζονται πολλά ασθενή μέγιστα και ελάχιστα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου.

Rainfall in the area of Thessaloniki is studying on an intra-day basis. Hourly rainfall values are used for the period 1947-2019. It is found that the average intra-day course of rainfall for the whole year shows an unequal distribution of rainfall during the year. There are 3 maximums that are observed, at midnight 00:00-01:00, also at 11:00-12:00 and in the afternoon 17:00 – 18:00. At the same time there is 1 minimum during the early morning hours 06:00-07:00. It is obvious that all seasons contribute to the maximum of the year, especially Summer. Specifically, in the average intra-day course of rainfall during the winter period, many patients appear maximally and minimally throughout the 24-hour period.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αξυπόλυτος, Εμμανουήλ Α., Σπυρίδων Π. Μουρελάτος. "Χρήση του λογισμικού ArcGIS για τη μελέτη της χωρικής κατανομής των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα." (2015).

Αριστείδης, Καστρίδης, και Στάθης Δημήτριος. "ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ."

Κοτσιφάκης, Κ., «Ανάλυση και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων για την εκτίμηση της βροχόπτωσης και τη διάκριση των καταιγιδοφόρων συστημάτων» Μέτρηση βροχόπτωσης

Μαγούλης, Άγγελος, and Χρήστος Καραδήμας. "Χωριτική και χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας." (2013).

Μαχαιράς, Π., «Χαρακτηριστικά ωριαίων βροχοπτώσεων στην Θεσσαλονίκη», Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΥΕ

Μπαρδανίκα, Π. (2017). Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών μέσω εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας: Ο Κύκλος του νερού (Doctoral dissertation).

Νικολάκης, Δ. Ι., and Παναγιώτης Θ. Νάστος. "Χωρική συμμεταβολή βροχής και θερμοκρασίας αέρα στον ελληνικό χώρο. Μια διαφορετική προσέγγιση Spatial covariability of precipitation and air temperature in Greece. A different approach." Πανελλήνια και Διεθνή Γεωγραφικά Συνέδρια, Συλλογή Πρακτικών 1 (2007): 362-371.

Πεταλάς, Χ., Φ. Πλιάκας, Ιωάννης Β. Διαμαντής, and Α. Καλλιώρας. "Μελέτη της κατανομής των βροχοπτώσεων και της επιφανειακής απορροής στην περιφέρεια της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 1964-1998." Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 36, no. 2 (2004): 1054-1063.

Σάλμα, Χ., Α. Μπαρτζώκας, “Μελέτη της ενδο-ημερήσιας πορείας της βροχής στην περιοχή των Ιωαννίνων’’

Στάθης, Δημήτριος. "ΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ." (2015)., Μαθήματα Δασικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Μέτρηση Βροχής

Διαδικτυακές Πηγές

Βικιπαίδεια Υετός

Coolweb. Gr, Πώς δημιουργείται η Βροχή

diocles.civil.duth.gr, Γεωγραφικά στοιχεία, Θεσσαλονίκη

Δ.Ε.Υ.Α.Π, Η σημασία του νερού

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Κλιματολογία, Κλίμα ανά περιοχή

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

USGS.gov, special topics, water science school, “o-ydrologikos-kyklos-water-cycle-greek”


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.