Τόμ. 1980, Αρ. 004 (1980)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
4-5
Μελέτη της συμπιεστότητας των ξύλινων πλαισίων υποστηρίξεως σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις = A study on the compressibility of timber sets in underground mining
Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος, Ε. Θ. Χατζηθεοδώρου
PDF
7-12
Δυνατότητες και προοπτικές της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας της χώρας = Possibilities and prospects of the Greek mining and metallurgical industry
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
13-22
Στόχοι της μεταλλευτικής έρευνας κατά την αναζήτηση κοιτασμάτων προσχωματικού χρυσού
Κυριάκος Ι. Μάστορης, Μ. Μαρκούλης, Γ. Βέρροιος
PDF
23-30
Υπολογισμός δικτύου αερισμού μεταλλείου = Computer solution of mine ventilation networks
Θεοδόσης Π. Μπούμης
PDF
31-54
Οικονομικοί δείκτες = Εconomic indices
Αναστάσιος Α. Βελούζος, Γεώργιος Κούγιας
PDF
55
Εφαρμογές της μεθόδου εμπλουτισμού agglomeration - skin flotation, στη κατεργασία φωσφορικών μεταλλευμάτων = Mineral processing
Νικ. Μαθιουδάκης
PDF
56-57
Ενεργειακά ορυκτά = Minerals for power production
Νίκος Α. Ακύλας
PDF
58-59
Η γεωφυσική στην επιστήμη και στην πράξη = Geophysical review
Μ. Λ. Μυριάνθης
PDF
60-61
Κίνηση αγοράς μετάλλων - μεταλλευμάτων, ορυκτών και σιδηροκραμάτων = The market of metals, minerals, ores and ferro alloys
Ι. Ν. Γιαννίρης
PDF
62-63
Επιστημονικά συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, κ.α. = Scientific congresses - International meeting
Παύλος Γ. Μαρίνος
PDF
64-68
Νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα = News from the iron and steel industry
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
PDF
69
Βιομηχανικά και λατομικά ορυκτά : ελληνική - παγκόσμια επισκόπηση = Greek and international review
Νικόλαος Γ. Νικολάου
PDF
70-75
Γεωλογική, βιβλιογραφική ενημέρωση = Geological bibliography
Παύλος Γ. Μαρίνος
PDF
76-77
Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Ιανουάριος 1980) = Basic commercial prices of various materials
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
PDF
78
Κριτική του βιβλίου. = Book Review.
Ανωνύμως
PDF
79