Τόμ. 1994, Αρ. 089 (1994)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
0-3
Ultrasonic characterization of apparently isotropic decorative stones = Ποιοτικός χαρακτηρισμός φαινομενικά ισότροπων διακοσμητικών λίθων με την μέθοδο των υπερήχων
Χαράλαμπος Ε. Τσουτρέλης, Γεώργιος Ε. Εξαδάκτυλος, Νικήτας Γ. Γκίκας
PDF
7-12
Το υδραγωγείο της αρχαίας Σάμου : μια ερμηνεία της κάτω από το "όρος" διελεύσεως του αγωγού (η σκοπιμότητα της κατασκευής του "ορύγματος")
Δημήτρης Ι. Τεμπέλης
PDF
13-22
Interpretation du sujet figure dans un medaillon de figure rouge d' un kalyx des "Musses royaux d' art et d' histoire" de Bruxelles signale par R349, d' un diametre de 8,8 cm = Ερμηνεία της παραστάσεως επί μιας κύλικος του μουσείου των Βρυξελλών με ένδειξη R349 diam. 8,8 cm
Κωνσταντίνος Η. Κονοφάγος, Κωνσταντίνα Γ. Τσάϊμου
PDF
23-26
Πετρογραφική και ορυκτολογική σύσταση των κλαστικών υλικών των αποθέσεων της ευρείας κοίτης του ποταμού Αξιού = Petrological and mineralogical composition of the clastic sediments of Axios river bed deposits
Μ. Κανάρη
PDF
27-34
Επιδράσεις από την πορεία παραμόρφωσης σε φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα, τύπου 304 & 310 = Strain path effects in 304 & 310 stainless steel sheets
Σπύρος Α. Πλατιάς
PDF
35-42
Πολύτιμοι λίθοι : ο μύθος και η πραγματικότητα, κατάσταση στην Ελλάδα, προοπτικές (μια πρώτη προσέγγιση) = Precious stones : myth and reality, Greek status, prospectives
Ευθύμιος Ν. Τσιάκος
PDF
43-50
Η σημασία των γεωεπιστημών στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι ευρωπαϊκές γλώσσες ώς μέσον ανάπτυξης
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης
PDF
53-56
Θεόδωρος Γ. Σκούφος 1846-1938
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
57-62
8 προτάσεις για τη μεταλλευτική πολιτική
Βασίλειος Νικολετόπουλος
PDF
63-65
Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
PDF
66-68
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
69-71
Μικρά ενημερωτικά = News
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
72-74
Το απολιθωμένο δάσος της νήσου Λέσβου
Ανωνύμως
PDF
75-77
Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.
Ανωνύμως
PDF
78-79