Τόμ. 1996, Αρ. 100 (1996)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
2-3
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
The effect of geometrical parameters of soderberg electrodes on their consumption in ferronickel production = Η σημασία των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των ηλεκτροδίων soderberg στην κατανάλωσή τους κατά την παραγωγή του σιδηρονικέλιου
Εμμανουήλ Ν. Ζευγώλης
PDF
7-14
Αξιολόγηση πηλών, ως προς την καταλληλότητα τους για την κατασκευή κεραμικών προϊόντων, με βάση τη χημική τους σύσταση = Evaluation des pates argileuses, en fonction de leur composition chimique, en vue de leur utilisation dans la fabrication d' objects ceramiques
Θεοδώρα Περράκη, Αναστασία Ορφανουδάκη
PDF
15-22
Μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας ορυχείων : οι περιπτώσεις των υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων πεδίου Καρδίας και νότιου πεδίου του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου της ΔΕΗ στη δυτική Μακεδονία = measurement of technical efficiency at the mine level : the cases of Kardia field and south field strip lignite mine of Ptolemaida - Amideo lignite centre in western Macedonia
Ιωάννης Ε. Τσώλας, Κώστας Ι. Παναγόπουλος
PDF
23-36
Συμβολή στην επίπλευση του μαγνησίτη = Contribution in the flotation of magnesite
Αλεξάνδρα Καρανίκα, Αντώνιος Ζ. Φραγκίσκος
PDF
37-44
Ποιοτική αξιολόγηση λευκών ανθρακικών της Μακεδονίας για βιομηχανικές χρήσεις = Qualitative evaluation of white carbonate of Macedonia for industrial uses
Κώστας Λασκαρίδης
PDF
45-54
Data on the activities of the Greek mining industry
Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος
PDF
55-58
Present situation in Slovak mining industry
Jan Fabian
PDF
59-61
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
62-64
Τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου : ένα πρωτοποριακό έργο του Ε.Μ.Π.
Ανωνύμως
PDF
65-72
Εξελίξεις στην παγκόσμια πληροφορική τεχνολογία : χρήσεις στις Γεωεπιστήμες
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
73
Μικρά ενημερωτικά
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
74-76
Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.
Ανωνύμως
PDF
77-79