Τόμ. 2005, Αρ. 135 (2005)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
2-3
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Συνδυασμός αναλυτικών υπολογισμών και επι τόπου μετρησέων για την πρόβλεψη καθιζήσεων ΧΥΤΑ = Prediction landfill settlements with a combination of analytical methods and in situ measurements
Ο. Σαμαρά, Μ. Πανταζίδου
PDF
7-24
Geotechnical properties of cement-stabilized soils developed over pigmatite, banded gneiss and porphyroblastic gneiss from Ago-Iwoye, southwestern Nigeria = Γεωτεχνικές ιδιότητες εδαφών σταθεροποιημένων με τσιμέντο που σχηματίστηκαν επάνω σε πιγματίτη, στρωματογενή γνεύσιο και πορφυροβλαστικό γνεύσιο από το Ago-Iwoye, νοτιοδυτική Νιγηρία
M.O. Oloruntola, Oladapo G. Adeyemi, , N. Adebisi, O.C. Oduneye
PDF
25-36
Εισαγώμενα πλουτωνικά πετρώματα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ως δομικά υλικά: ορυκτολογία, πετρολογία, γεωχημεία και φυσικομηχανικές ιδιότητες = Imported plutonic rocks used in Greece as building materials: mineralogy, petrology, geochemistry and physicochemical properties
Σ. Παυλίδου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Γεώργιος Χριστοφίδης
PDF
37-54
Ιστορία των ελληνικών μεταλλείων = History of S&B mining enterpise
Ανωνύμως
PDF
55-57
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
58-60
Μικρά ενημερωτικά = News
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
61-63
Γράμματα = Letters
Ανωνύμως
PDF
64-72