Τόμ. 2005, Αρ. 136 (2005)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
2-3
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της στρατηγικής ανάπτυξης των ορυχείων κατά τον μεταλλευτικό σχεδιασμό των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων = The confrontation of mines strategic development problem in surface mines planning
Νίκος Α. Ακύλας
PDF
8-20
Η σημασία της ευελιξίας στον βέλτιστο χρόνο υλοποίησης μεταλλευτικών επενδύσεων - εφαρμογή στην ενεργειακή αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτασμάτων = The importance of flexibility in the optimal timing of mining projects. Applications in the lignite deposits exploitation for electricity generation
Χρήστος Ρούμπος
PDF
21-40
Analysis of the influence of deluvial slope deformation thick-nesses as type models of the outer-Carpathian flysch on their stability = Ανάλυση της επίδρασης του πάχους των διλουβιακών επικαλύψεων στον αποσχηματισμό των πρανών ως τυπικά μοντέλα του φλύσχη των εξωτερικών Καρπαθίων στην ευστάθεια τους
M. Marschalco
PDF
41-48
Τύποι μηχανών ολομέτωπης κοπής - εφαρμογές στον ελλαδικό χώρο = Types of tunnel boring machines - applications in Greece
Παναγιώτης Ανδρέου
PDF
49-64
Μικρά ενημερωτικά = News
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
65-70
Γράμματα = Letters
Ανωνύμως
PDF
71-72