Τόμ. 2007, Αρ. 144 (2007)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
3-4
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Προέλευση και γεωχημική συμπεριφορά των χερσαίων Νεογενών σχηματισμών περιοχής Θηβών - Δερβενοχωρίων = Origin and geomechanical behaviour of the terrestrial Neogene formations from Thiva and Dervenochoria sites (Greece)
Μ. Μιγκίρου, Δημήτριος Ε. Ρόζος
PDF
7-22
Feasibility issues in model-based process control = Θέματα εφικτότητας σε συστήματα ρύθμισης προβλεπτικού μοντέλου
Ν.-Μ.Π. Κακάλης
PDF
23-30
Influence of electrolyte concentration on rheological properties of Zenith and Wyoming Bentonite - water suspensions = Επίδραση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη στις ρεολογικές ιδιότητες των αιωρημάτων μπετονίτη των περιοχών Zenith και Wyoming
Β. Κελεσίδης, Κ. Τσαμαντάκη, Π. Δαλαμαρίνης, Ε. Ρεπούσκου, E. Tompacz
PDF
31-46
Geological setting, petrochemistry and petrogenetic affinity of Precambrian amphibolite of Lema-Ndeji area, central Nigeria = Γεωλογική διάταξη, πετροχημεία και πετρογενετική συγγένεια των αμφιβολιτών του Προκαμβρίου της περιοχής Lema-Ndeji, κεντρική Νιγηρία
Olugbenga A. Okunlola, O. A. Akintola, R. O. Egbeyemi
PDF
47-55
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
56-60
Νέες τεχνολογίες = Monitoring of innovations trends
Ανωνύμως
PDF
61-64
Μικρά ενημερωτικά = News
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
65-68
Γράμματα που λάβαμε = Letters
Ανωνύμως
PDF
69-72