Τόμ. 2008, Αρ. 149 (2008)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
4-5
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
6-7
Sustainable development and management of the aquifer of Grevenitis basin (Grevena - N. Greece) using gis = Αειφόρος ανάπτυξη και διαχείριση του υπόγειου υδροφορέρα της υδρολογικής λεκάνης του Γρεβενίτη ποταμού (Β. Ελλάδα) με τη χρήση GIS
Ηλίας Μουρατίδης, Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος, Αντ. Μανάκος, Σεραφείμ Σαββίδης
PDF
9-16
Hydrogeochemical conditions and groundwater quality in the Se part of Samos island, Greece = Υδρογεωχημικές συνθήκες και ποιότητα υπόγειου νερού στο ΝΑ τμήμα της νήσου Σάμου, Ελλάδα
Ε. Τζιρίτης, 'Ακης Ε. Κελεπερτζής, Μ. Γ. Σταματάκης
PDF
17-27
Τα κοιτάσματα, τα αποθέματα και η τεχνολογία για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών. Περιβαλλον - Περιήγηση (Τουρισμός)
Αντώνιος Ζ. Φραγκίσκος
PDF
29-42
Compositional features and rare metal (Ta-Tb) potentials of precambrian pegmatites of Lema - Ndeji area, central Nigeria
Olugbenga A. Okunlola, A.I. Akintola
PDF
43-53
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
54-55
Νέες τεχνολογίες = Monitoring of innovations trends
Χαράλαμπος Τομπούλογλου
PDF
56-57
Μικρά ενημερωτικά
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
58-60
Βιβλιοπαρουσίαση
Ανωνύμως
PDF
61
Γράμματα που λάβαμε = Letters
Ανωνύμως
PDF
62-72