Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημητριάδης, Α.

  • Τόμ. 1996, Αρ. 098 (1996) - Άρθρα
    Contamination of surface soil of the Lavreotiki Peninsula (Attiki, Greece) by mining and smelting activities = Ρύπανση του επιφανειακού εδάφους της Λαυρεωτικής χερσονήσου (Αττική, Ελλάδα) από τη μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα
    Λεπτομέρειες  PDF