Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημόπουλος, Γεώργιος Χρ.

  • Τόμ. 2008, Αρ. 149 (2008) - Άρθρα
    Sustainable development and management of the aquifer of Grevenitis basin (Grevena - N. Greece) using gis = Αειφόρος ανάπτυξη και διαχείριση του υπόγειου υδροφορέρα της υδρολογικής λεκάνης του Γρεβενίτη ποταμού (Β. Ελλάδα) με τη χρήση GIS
    Λεπτομέρειες  PDF