Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δερμάτης, Γιώργος Ν.

  • Τόμ. 2000, Αρ. 117 (2000) - Άρθρα
    Η παραγωγή πυρωμένης καλαμίνας (1875 - 1917) της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και το πρόγραμμα μεταλλουργίας του σιδήρου (1899 - 1902) με την Ελληνική Εταιρεία = La production de calamine calcinee (1875 - 1917) de la Companie Francaise des Mines du Laurium, le programme avec la Societe Grecque de metallurgie du fer (1899 - 1902)
    Λεπτομέρειες  PDF