Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δουβρής, Δημήτριος Π.

  • Τόμ. 1999, Αρ. 113 (1999) - Άρθρα
    Χρηματοοικονομική ανάλυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων του ελληνικού μεταλλευτικού και λατομικού κλάδου = Economic analysis of the private mining and quarrying companies in Grrece
    Λεπτομέρειες  PDF