Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δάβη, Ελευθερία Ν.

 • Τόμ. 1988, Αρ. 053 (1988) - Άρθρα
  Οι σπιλίτες - κερατοφύρες του Πάικου = Die spilit - keratophyr - formation von Paikon (Z. Macedonia, Griechenland)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 1990, Αρ. 067 (1990) - Άρθρα
  Ισοτοπική σύσταση και προέλευση του Η2Ο των περλιτών της νήσου Κω = Isotopic composition and origin of the H2O occurring in the perlites of Kos
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 1997, Αρ. 104 (1997) - Άρθρα
  Τα ηφαιστειακά - υποηφαιστειακά πετρώματα της ανώτερης τεκτονικής ενότητας της Κρήτης : οφιόλιθοι και γεωτεκτονική εξέλιξη = The volcanic - subvolcanic rocks of the upper tectonic unit of Crete : ophiolites and geotectonic evolution
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 1999, Αρ. 110 (1999) - Άρθρα
  Mineralogy, petrology and geochemistry of the early volcanics of Santorini, Akrotiri volcanic complex, Greece = Ορυκτολογία, πετρολογία και γεωχημεία των ηφαιστειακών πετρωμάτων περιοχής Ακρωτηρίου, Σαντορίνη
  Λεπτομέρειες  PDF