Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δεμίρης, Κωνσταντίνος Α.

  • Τόμ. 1986, Αρ. 045 (1986) - Άρθρα
    Συμπεριφορά των πετρωμάτων σε πολύ αξονικές καταπονήσεις υπό συνθήκες μεγάλων παραμορφώσεων = The behaviour of rock specimens under high strain polyaxial test conditions
    Λεπτομέρειες  PDF