Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δερμιτζάκης, Μιχαήλ Δ.

 • Τόμ. 1983, Αρ. 026 (1983) - Άρθρα
  Μερικές σκέψεις πάνω στα προβλήματα των καινοζωϊκών πλαγκτονικών τρηματοφόρων = On the problems of cenozonic planktonic foraminifera
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 1996, Αρ. 098 (1996) - Άρθρα
  Προσωπικότητες του κλάδου: Μάξιμος Κ. Μητσόπουλος = Prominent scientists of the field: Maximos K. Mitsopoulos
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 2000, Αρ. 114 (2000) - Άρθρα
  Sedimentological study of building and decorative stones of neogene limestone from the islands of Crete and Kefallinia : comparison with Malta stone = Ιζηματολογική μελέτη δομικών και διακοσμητικών λίθων νεογενούς ασβεστολίθου από τις νήσους Κρήτη και Κεφαλληνία : σύγκριση με το δομικό λίθο της Μάλτας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 2006, Αρ. 139 (2006) - Άρθρα
  The bluish black Eleusinian stone : origin technical features and archaeological data = Ο κυανότεφρος ελευσινιακός λίθος : προέλευση, τεχνικά χαρακτηριστικά και αρχαιολογικά δεδομένα
  Λεπτομέρειες  PDF