Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Al-Bazie, A. A.

  • Τόμ. 1984, Αρ. 032 (1984) - Άρθρα
    Evaluation of lateritic iron ore deposits by multiv ariate geostatistics = Αξιολόγηση αποθεμάτων σιδηρούχων λατεριτικών κοιτασμάτων με γεωστατιστικές μεθόδους
    Λεπτομέρειες  PDF