Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Eghomware, E. V.

  • Τόμ. 2008, Αρ. 146 (2008) - Άρθρα
    Engineering geological enaluation of samples of banded gneiss around Ibadan, southwestern Nigeria = Τεχνικο-γεωλογική εκτίμηση δειγμάτων ταινιωτού γνευσίου γύρω από το Ibadan, νοτιοδυτική Νιγηρία
    Λεπτομέρειες  PDF