Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Valeton, Ida

  • Τόμ. 1991, Αρ. 071 (1991) - Άρθρα
    Processes of allochthony and autochyhony in bauxites on carbonate platforms of the mediterranean area = Αλλόχθονες και αυτόχθονες διεργασίες σχηματισμού των βωξιτών σε ανθρακικές πλατφόρμες των περιοχών της Μεσογείου θαλάσσης
    Λεπτομέρειες  PDF