Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Adebisi, N.

  • Τόμ. 2005, Αρ. 135 (2005) - Άρθρα
    Geotechnical properties of cement-stabilized soils developed over pigmatite, banded gneiss and porphyroblastic gneiss from Ago-Iwoye, southwestern Nigeria = Γεωτεχνικές ιδιότητες εδαφών σταθεροποιημένων με τσιμέντο που σχηματίστηκαν επάνω σε πιγματίτη, στρωματογενή γνεύσιο και πορφυροβλαστικό γνεύσιο από το Ago-Iwoye, νοτιοδυτική Νιγηρία
    Λεπτομέρειες  PDF