Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Egbeyemi, R. O.

  • Τόμ. 2007, Αρ. 144 (2007) - Άρθρα
    Geological setting, petrochemistry and petrogenetic affinity of Precambrian amphibolite of Lema-Ndeji area, central Nigeria = Γεωλογική διάταξη, πετροχημεία και πετρογενετική συγγένεια των αμφιβολιτών του Προκαμβρίου της περιοχής Lema-Ndeji, κεντρική Νιγηρία
    Λεπτομέρειες  PDF