Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Eric, S.

  • Τόμ. 2001, Αρ. 120 (2001) - Άρθρα
    Coexisting paragonite - muscovite from Bobolos locality (Eastern Serbia) Yugoslavia : mineralogy, chemistry and geothermometry = Συνυπάρχοντες παραγωνίτης - μοσχοβίτης από την τοποθεσία Bobolos (Ανατολική Σερβία) Γιουγκοσλαβία : ορυκτολογία, χημεία και γεωθερμομετρία
    Λεπτομέρειες  PDF