Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 080 (1992) Γράμματα που λάβαμε = Letters received  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2001, Αρ. 120 (2001) Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1996, Αρ. 099 (1996) Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2006, Αρ. 139 (2006) Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1979, Αρ. 002 (1979) Γράμματα που λάβαμε = Letters received  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2001, Αρ. 119 (2001) Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1996, Αρ. 098 (1996) Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2006, Αρ. 138 (2006) Γράμματα = Letters  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2000, Αρ. 116 (2000) Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.  PDF
Ανωνύμως
 
31 - 39 από 39 Στοιχεία << < 1 2 3 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.