Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1989, Αρ. 060 (1989) Μικρά ενημερωτικά  PDF
Νίκος Κ. Καρυστιναίος
 
Τόμ. 2000, Αρ. 116 (2000) Μικρά ενημερωτικά = News  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1993, Αρ. 083 (1993) Μικρά ενημερωτικά  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 2006, Αρ. 138 (2006) Μικρά ενημερωτικά = News  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1997, Αρ. 105 (1997) Μικρά ενημερωτικά = News  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 071 (1991) Μικρά ενημερωτικά  PDF
Νίκος Κ. Καρυστιναίος
 
Τόμ. 2003, Αρ. 126 (2003) Μικρά ενημερωτικά = News  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1995, Αρ. 094 (1995) Μικρά ενημερωτικά  PDF
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
 
Τόμ. 1989, Αρ. 059 (1989) Μικρά ενημερωτικά  PDF
Νίκος Κ. Καρυστιναίος
 
76 - 84 από 84 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.