Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1979, Αρ. 002 (1979) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Σεπτέμβριος 1979) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1979, Αρ. 001 (1979) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Ιούλιος 1979) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1981, Αρ. 010 (1981) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Ιανουάριος 1981) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1980, Αρ. 008 (1980) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Σεπτέμβριος 1980) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1980, Αρ. 005 (1980) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Μάρτιος 1980) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1980, Αρ. 004 (1980) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Ιανουάριος 1980) = Basic commercial prices of various materials  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 1979, Αρ. 003 (1979) Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Νοέμβριος 1979) = Basic commercial prices of various metals  PDF
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
 
Τόμ. 2000, Αρ. 116 (2000) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1997, Αρ. 105 (1997) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2003, Αρ. 126 (2003) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1995, Αρ. 094 (1995) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2000, Αρ. 115 (2000) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1997, Αρ. 104 (1997) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 2002, Αρ. 125 (2002) Απόψεις = Editorial  PDF
Ανωνύμως
 
Τόμ. 1994, Αρ. 092 (1994) Applicability of the dolomitic marble waste of Thassos island as filler, for limiting the relative harmful environmental impacts = Η αξιοποίηση των στείρων του δολομιτικού μαρμάρου νήσου Θάσου ώς πληρωτικού υλικού, ώς μέσο για την εκτόνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων  PDF
Δημήτριος Χ. Καλιαμπάκος, Κώστας Ι. Παναγόπουλος
 
1 - 15 από 46 Στοιχεία 1 2 3 4 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.