Μελέτη των φυσικών διεργασιών και των ανθρώπινων επεμβάσεων που επηρέασαν την ακτογραμμή μεταξύ των περιοχών σκάλας Κατερίνης και Αλυκές Κίτρους (Νομός Πιερίας) από το 1979 έως σήμερα = Displacement of the coastline between the area of Skala Katerinis and Alikes Kitrous (prefecture of Pieria)

Πηνελόπη Τραπεζανλίδου

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία μελετάται η εξέλιξη, από το 1979 έως σήμερα, της ακτογραμμής που βρίσκεται μεταξύ της σκάλας Κατερίνης (ή Ολυμπιακή Ακτή) και των Αλυκών Κίτρους. Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα διάβρωσης που οφείλονται κυρίως στις ανθρωπογενείς επεμβάσεις, όπως είναι η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στο νότιο άκρο της περιοχής Παραλία Κατερίνης καθώς και η δημιουργία προβόλων και κυματοθραυστών που έχουν ως σκοπό την προστασία της παράκτιας ζώνης από την διάβρωση. Αντίθετα, στο βόρειο τμήμα της ακτογραμμής της περιοχής μελέτης (περιοχή Κίτρος) παρουσιάζεται έντονη απόθεση που οφείλεται πιθανώς, στις αποθέσεις ιζημάτων του ποταμού Αλιάκμονα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αφορούσε τη μελέτη και την επεξεργασία τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000 από τα οποία εξάγαμε συμπεράσματα για την ακτογραμμή του 1979, επιπλέον πρόσφατες αεροφωτογραφίες του Κτηματολογίου που φανερώνουν τη νέα ακτογραμμή καθώς και τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες κλίμακας 1:50.000 που δίνουν πληροφορίες για τη μορφολογία και τη κλίση του εδάφους σε συνδυασμό με την έρευνα πεδίου. Τέλος, τα παράκτια έργα εξετάζονται τόσο ως προς την αντιδιαβρωτική τους δράση, όσο και από την άποψη της αισθητικής όχλησης ενώ επίσης προτείνονται ιδιαίτεροι τρόποι αντιμετώπισης της διάβρωσης οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και αποτελεσματικοί.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; geomorphology; γεωμορφολογία; Κατερίνη; ακτογραμμή; διάβρωση; παράκτια ζώνη; ΣΓΠ; Katerini; coastline; erosion; coastal zone; GIS

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα