Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Λογισμικό για τον υπολογισμό της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης με την χρήση διαγραμμάτων voronoi  PDF
Αναστάσιος Καραγάνης, Άγγελος Μιμής
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διαφιλονικούμενα θαλάσσια σύνορα: κίνδυνοι και ευκαιρίες διακρατικής συνεργασίας στη θάλασσα της Nότιας Κίνας = Sea border disputes: risks and oppurtunities of interstate cooperation, the case of South China sea  PDF
Σωτήρης Πετρόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διερεύνηση της συνεισφοράς των πολυστρωματικών μονωτικών στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατασκευών = Investigation of the contribution of multifoil insulation in the reduction of energy consumption of buildings  PDF
Λάζαρος Μαυροματίδης, Michel Pierre, Mankibi Mohamed El, Μ. Σανταμούρης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Παγκοσμιοποίηση, γυναίκες και εργασία: Αδύναμοι κερδισμένοι και ισχυροί χαμένοι = Globalisation, women and work: Weak winners and powerful losers  PDF
Α. Λυμπεράκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Genntrification and the social division of urban space Europe: The case of the greater London  PDF
A. Lebreton
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών τοπίου με αντικειμενοστραφή ανάλυση ψηφιακών φωτογραφιών = Object oriented analysis of digital photographs for quantitative analysis of landscape characteristis  PDF
Κ. Κωστόπουλος, Δ. Αργιαλάς, Κ. Κασσιός
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) [Εισαγωγικά στοιχεία του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεολογία της λίμνης Κουμουνδούρου Ασπρόπυργου Αττικής = Hydrogeology of the area surrounding lake Koumoundourou Aspropirgou of Attica  PDF
Θ. Μιμίδης, Σ. Ρίζος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Χαρτογράφηση περιοχών επικίνδυνων σε κατολισθήσεις με μοντέλα βασισμένα σε κανόνες λογικής = Landslides hazard mapping using gis-models based on logical rules  PDF
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χ. Σκυλοδήμου, Δ. Καλύβας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γλυκά νερά μία καινούργια πόλη στους πρόποδες του Υμηττού  PDF
Ελένη Κρητικού, Σπυριδούλα Καλιουδιώτη, Παύλος Κοσμίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αρχαιολογία και περιβάλλον : η περίπτωση της Μεθώνης στην Πιερία = Archaelogy and environment : the case of Methoni in Pieria  PDF
Marie-Francoise Courel, Rhun Jeannine Le, Vera Marigo, Francoise Queyrel
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η χρήση των δορυφορικών δεδομένων τηλεανίχνευσης στην γεωδυναμική μελέτη : επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων Landsat 5, TM και Spot / Pan της Νότιας Αργολίδας = The use of remote sensing satellite data in geodynamics : image processing of Landsat TM and Spot Pan in South Argolida  PDF
Σπυριδούλα Βασιλοπούλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η φυσιογνωμία των τόπων  PDF
Ιωσήφ Στεφάνου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η αξιοποίηση των γεωλογικών μνημείων της Ελλάδας, με βάση το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής = The development of tge greek geological monuments, following the example of the United States of America  PDF
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Παναγιώτα Δ. Μακρή, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η μορφολογία του εδάφους ως βασικός παράγων της απομόνωσης και της υπανάπτυξης της Ηπείρου- συμβολή στην επίλυση του προβλήματος  PDF
Σπύρος Π. Φασούλας
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογία, υδρολογία και δυνατότητες αξιοποίησης των ιαματικών πηγών Θερμής Λέσβου  PDF
Κ. Παυλόπουλος, Χαμπίκ Μαρουκιάν, Α. Ζαμάνη, Ι. Παπαγεωργάκης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Τα δορυφορικά δεδομένα του ακτινόμετρου avhrr του μετεωρολογικού δορυφόρου Νoaa σαν φεωγραφικό εργαλείο  PDF
Β. Κωστόπουλος, Σ. Πιτέρη
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Γλωσσολογικές αναλύσεις των αρχαίων τοπονυμίων και γεωγραφικών ονομασιών ως απόδειξη της απόλυτης και αδιαμφισβήτητης ελληνικότητας της Μακεδονίας  PDF
Κ. Χατζηγιαννάκης, Α. Ευαγγελίου
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Συμπεράσματα απο τη 14η διεθνή χαρτογραφική σύσκεψη  PDF
Γ. Παπαθεοφάνους
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογία του αλπικού υποβάθρου της νεοτεκτονικής λεκάνης της ’νω Μεσσηνίας και η μορφοτεκτονική της ερμηνεία= Geomorphology of the Alpine basement of the ano Messinia neotectonic and its morphotectonic interpretation  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Γ. Λούης, Τ. Παπαδόπουλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ο ρόλος των φραγμάτων στην υδάτινη και ιζηματολογική δίαιτα της ελληνικης παράκτιας ζώνης Περίληψη  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Εντοπισμός ορεινών όγκων από μέτριας διακριτικής ικανότητας ψηφιακά υψομετρικά δεδομένα Περίληψη  PDF
Γ. Μηλιαρέσης, Π. Αργιαλάς
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η προπλειστικαινική δομή της πόγλης της μαντινείας (Ν. Αρκαδίας) Περίληψη  PDF
Ι. Αλεξόπουλος, Σ. Λέκκας, Τ. Παπαδόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη των παραγόντων που διαμορφώνουν την επίδραση του φίλτρου Butterworth σε ψηφιακή εικόνα = A study of the factors which control the performance of a butterworth filter on a digital image  PDF
Γεώργιος Σκιάνης, Γεώργιος Σγούρος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γηγενείς και νέοι κάτοικοι στον περιαστικό αγροτικό χώρο. Κοινωνικές αναπαραστάσεις, διαχειριστικές, πρακτικές και συγκρούσεις. Η περίπτωση της Κορινθίας  PDF
Μιχάλης Πέτρου
 
101 - 125 από 418 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.