Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Synoptic and geographical concideration of the severe feat-wave over greece in July 1987  PDF
Ν. Γ. Πρεζεράκος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ταξινόμηση των μορφών ανάγλυφου στο ελληνικό μορφοδόμημα= Landform ordering of the hellenic morphostrocture  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Φυσική γεωγραφία: κοινωνική επιστήμη  PDF
Αθηνά Παπαπέτρου-Ζαμάνη
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα γεωγραφίας Περίληψη  PDF
Δ. Κλαϊτζίδης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Παρατηρήσεις στην παρέκκλιση της κοίτης του Ευήνου με χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat TM Περίληψη  PDF
Ι. Παρχαρίδης, Η. Αντωνίου, Ε. Κάτσικας, Ε. Κυριτοπούλου, Α. Μπακοπούλου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ιδιαιτερότητες της καρστικής μορφολογίας της νοτίου Αλβανίας Περίληψη  PDF
Ν. Ρόγκου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Κατασκευή χαρτών μακροσεισμικών εντάσεων για τη χρονική περίοδο 1913-2004 και για διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών = Plotting macroseismic intensities maps for the time period 1953-2004 for various greek areas using gepgraphical information systems  PDF
Μαρία Παπούλια, Ευθύμιος Καρύμπαλης, Δημήτριος Παπαναστασίου, Ιωάννης Μπασκούτας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ελληνική διασπορά στην υποσαχάρια Αφρική: μία κοινονικο-πολιτισμική ανάλυση των ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Καμερούν = Greek diaspora in subsaharan Africa: a sociocultural analysis of the greek entrepreneurship in Cameroon  PDF
Νίκος Μεταξίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Catastrophic badland formation in W anatolia triggered by byzantine land - use changes?  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γεω-γραφόντας τα σώματα: Η 'οριοθέτηση' της έμφυλης ταυτότητας = Grounding bodies: The 'demarcation' of gendered identity  PDF
Κ. Χατζηκωνσταντίνου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Χωρικές μεταβολές και πολιτικές ανασχεδιασμού παράκτιων αστικών περιοχών. Διερέυνηση δυνατοτήτων αστικής αναβάθμισης στις περιπτώσεις της Αθήνας και του Αμβούργου = Spatial changes and replanning policies for urban coasttal areas. Investigation of prospects for the improvement of the urban environment in Athens and Hamburg  PDF
Ε. Ασπρογέρακας, Κ. Σερράος, Δ. Σοφιανόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Μια σημασιολογική προσέγγιση στην ανάπτυξη γεωγραφικών πυλών διαδυκτίου = Towarsds a semantics-based approach in the development of geographic portals  PDF
Ν. Αθανάσης, Κ. Καλαμποκίδης, Μ. Βαϊτης, Ν. Σουλακέλλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ο ψηφιακός τοπογραφικός χάρτης ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης: η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας = The digital topographical map as a teaching and learning tool: the case of western Macedonia  PDF
Ε, Μανωλάς, Φ. Μάρης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Επίδραση των ακραίων βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών στην κατά πλάτους άυξηση της χαλέπιου πέυκης (Pinus Halepensis SSP. Halepensis) στην περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής  PDF
Α. Παπαδόπουλος, Κ. Τολίκα, Α. Παντέρα, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Δημιουργία χάρτη πρόβλεψης εδαφικής απώλειας για την κοιλάδα Sarviz, Ουγγαρία = Preparing the soil loss prediction map of Sarviz, Hungary  PDF
Ν. Ευελπίδου, A. Barczi, M. Vona, K. Penksza, C. Centeri
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Τοπική Ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπ/ση μέσα από τη διαδικασία της Π.Ε. και της Αγωγής Υγίειας (περίληψη)  PDF
Κυριακή Τατίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Καταγραφή και ταξινόμηση των κατολισθητικών φαινομένων στη Βόρεια και Δυτική Λέσβο = landslides inventory and classification in North and Northwest Lesvos island, Greece  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Ε. Λυκούδη, Μαρία Αντωνίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η χρήση των δορυφορικών εικόνων Landsat - TM, IRS - 1C / Pan και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G. I. S.), στον ακριβέστερο εντοπισμό των υδρογραφικών συστημάτων : ένα παράδειγμα από τον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης = The use of Landsat - TM, IRS - 1C / Pan images and GIS in the study of drainage networks : an example from Dendropotamos sream, Thessaloniki area  PDF
Θεόδωρος Αστάρας, Δημήτριος Οικονομίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γνωριμία με την πρόσφατα υιοθετημένη οδηγία για τις στρατηγικέες περιβαλλοντικές εκτιμήσεις (ΣΠΕ) σχεδίων και προγραμμάτων (2001 / 42/ ΕΚ) = Coming to terms with the recently enacted eu directive on the strategic environmental assessment (SEA) of certain plans and programmes on the environment  PDF
Ευθύμης Ζαγοριανάκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η γέννηση της Αίγινας και της Σαλαμίνας και η γεωμυθολογική τους ερμηνεία = The Aigina and Salamis "genesis" and its geomythological meaning  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Δ. Θεοχάρης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Προκαταρκτική διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών για τις σχέσεις Γεωγραφίας - Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  PDF
Δ. Καλαϊτζίδης, Κ. Ουζούνης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Φεωμορφολογικές παρατηρήσεις στις περιοχές Λειβαδίου και Μαραντοχωρίου της νήσου Λευκάδας  PDF
Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Βερυκίου
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Διερεύνηση της ευσταθείας των πρανών της περιοχής αλμυρής-κατακαλίου Ν. Κορίνθου, τρόποι αντιμετώπισης-συγκράτησης αστοχιών  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Κ. Σαχπαζής
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η γεωγραφία και το περιβάλλον  PDF
Αναστάσιος Αλεξόπουλος
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Εναρκτήριος λόγος του προέδρου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας.  PDF
Δημ. Δημητριάδης
 
26 - 50 από 416 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.