Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Φυσικογεωγραφικός και λιμνολογικός χαρακτήρας της νέας τεχνητής λίμνης θησαυρού στον ποταμό Νέστο Περίληψη  PDF
Κ. Αλμανάκης, Α. Ψιλοβίκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Απεικόνηση ποταμών σε 2Δ και 3Δ χάρτες από μαθητές δημοτικού = Puplis' representations of rivers on 2D and 3D maps  PDF
Αικατερίνη Αποστολοπούλου, Αικατερίνη Κλωνάρη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference "Αστική ανασυγκρότηση" στα Παλαιά Βόλου = "Urban regeneration" in the Palea of Volos  PDF
Α. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Γεώργιος Παπαγιαννίτσης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωμορφολογική μελέτη του βόρειου τμήματος της νήσου των Κυθήρων = A geomorphological study of the Northen part of Kythira island, Greece  PDF
Αθηνά Κόντου, Παπαναστασίου Καλλιόπη Γάκη-, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γεωγραφική κατανομή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα = Geographical distribution of foreign direct investments in China  PDF
Σ. Σκορδίλη, Π. Παπαδόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η κοινωνικό επαγγελματική φυσιογνωμία, το κτηριακό απόθεμα και οι όψεις της αστικής ανάπτυξης στη σύγχρονη Αθήνα = Socio-profeessional profile, bulding stock and facets of urban development in contemporary Athens  PDF
Π. Μουκόυλης, Ι. Σαγιάς
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανίχνευση ακμών ανθρωπογενών χαρακτηριστηκών με χρήση ανάλυσης κυματιδίων σε δορυφορικές εικόνεσ υψηλής διακριτικής ικανότητας = Edge detection of manmade objects using wavelets in high resolution satellite images  PDF
Β. Νούτσου, Δ. Αργιαλάς, Π. Μιχάλης, Ν. Αλβέρτος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για ανάλυση επίγειων και δορυφορικών δεδομένων νήσου Ζακύνθου = Development of a GIS analyze ground and satellite data Zakynthos island  PDF
Σ. Βασιλοπούλου, Κ. Χουσιανίτης, Α. Σαραντίδης, Α. Οικονόμου, Β. Σακκάς, B-N. Damiata, Ε. Λάγιος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα αρωματικά φυτά (οικογένεια Labiatae) της Χίου: Μία βιογεγραφική προσέγγιση = Aromatic plants (Labiate family) of Chios island (Greece) : A biogeographic approach  PDF
Α. Στεφανάκη, Ρ. Καρούσου, Σ. Κοκκίνη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εφαρμογή GIS στο ηφαίστειο Σαντορίνης για ανάλυση εδαφικής παραμόρφωσης = Implementation of GIS in Santorini volcano for ground deformation analysis  PDF
Ε Παπαγεωργίου, Σ. Βασιλόπουλος, Ε. Λάγιος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων στο προαύλιο του σχολείου και της αίθουσας διδασκαλίας - μέτρηση όξινης βροχής  PDF
Θεολόγος Γιαννουλάκης, Στέφανος Σπανομήτσιος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Adsorption of dye pollytants by greek lignite : a preliminary experimental study = Προσρόφηση χρωματικών ρυπαντικών ουσιών από ελληνικούς λιγνίτες : μια πρ'οδρομη πειραματική μελέτη  PDF
Α. Ιορδανίδης, Ανδρέας Γεωργακόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πρόγραμμα Aperture : συνεργεία περιβαλλοντικού δικαίου - τηλεπισκόπησης για την έκδοση και ενημέρωση χαρτών χρήσεων γης σε ευαίσθητες περιοχές = Project Aperture : synergy of environmental law and remote sensing for land use map production and update  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Ε. Νικολάου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η άνοδος και η πτώση ενός γεωπολίτικου μύθου : το "μουσουλμανικό τόξο" στα Βαλκάνια και η ελληνική εξωτερική πολιτική = The rise and fall of a geopolitical myth : the "muslim axis" in the Balkans and greek foreign policy  PDF
Αστέρης Χουλιάρας, Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στα υδρογραφικά δίκτυα του Ν. Παρνασσού (Κεντρική Ελλάδα) = Geomorphotektonic observations in the drainage networks in area southern Parnassos (Central Greece)  PDF
Θ. Μπέλλος, Γιώργος Λειβαδίτης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πρόλογος Συνεδρίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Περιβαλλοντική αξία και σημασία της λίμνης Τριχωνίδας ως του μεγαλύτερου φυσικού ταμιευτήρα καθαρού νερού της Ελλάδας  PDF
Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Χ. Παλικαρίδης, Κ. Βουβαλίδης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ισοδύναμη θερμοκρασία κατα το ψυχρό πεντάμηνο στην Αθήνα  PDF
Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Α. Αρσένη-Παπαδημητρίου, Σ. Γκίκα
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η νέα γεωγραφική τάξη στην Ευρώπη και Ασία νέα τάξη γεωπολιτική προσέγγιση  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Νέα μέθοδος χαρτογραφίας  PDF
Σ. Ι. Κοτίνη-Ζάμπακα, Δ. Ι. Νικολάκης, Χ. Κ Ρεπαπής
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η γεωγραφική εξάπλωση των καταπτώσεων κατά του σεισμού της Καλαμάτας σεπτέμβριος 1986= The geographical distribution of the rockfalls caused by the earthquakes of Kalamata  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Β. Σαμπώ, Ι Φουντούλης, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Α. Μερτζάνης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Σύντομος ιστορία της εξελίξεως της γεωγραφίας  PDF
Αναστάσιος Αλεξόπουλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ορθολογική διαχείριση υποβρύχιων αρχαιολογικών χωρών- κόλπος Ναυαρίνου (Πύλου), ένα παράδειγμα προς αποφυγή Περίληψη  PDF
Γ. Παπαθεοδώρου, Α. Στεφάτος, Μ. Χαραλαμπάκης, Μ. Γέρακα, Μ. Ιατρού, Ν. Καστάνος, Θ. Χασιώτης, Γ. Φερεντίνος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Development of digital image processing for mapping geological features related to lateritic ni deposits = Ανάπτυξη τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με χρησιμότητα στην έρευνα μεταλλευμάτων νικελίου Περίληψη  PDF
Μ Στεφούλη
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Geomorphological and geobotanical features of the coastal area in the south of the vjosa river (Vlora bay, Ionian coast) Περίληψη  PDF
F Krutaj, K. Buzo
 
76 - 100 από 416 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.