Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωμορφολογική χαρτογράφηση της Ίμβρου (Gokceada) Τουρκία με τη χρήση υψηλής ανάλυσης τηλεπισκοπικών δεδομένων = Geomorphological mapping of Gokceada island-Turkey using high resolution remote sensing data  PDF
Αγγελική Παπαδογάμβρου, Κοσμάς Παυλόπουλος, Ισαάκ Παρχαρίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μία πρώτη αποτίμηση των χαρακτηριστικών των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και των συλλογών μεταναστών στην ελληνική επικράτεια = Atentantive assessment of the characteristics of non-govermental organisations and immigrant associatios in Greece  PDF
Απόστολος Παπαδόπουλος, Λουκία Φρατσέα
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Εφαρμογή μεθοδολογίας εκτίμησης φερτών υλών σε τεχνητούς ταμιευτήρες - μελέτη περίπωσης λίμνη Μαραθώνα = Methodology of sediment estimation in reservoirs - case study in lake Marathon  PDF
Μιχαήλ Ξανθάκης, Κοσμάς Παυλόπουλος, Γ. Αποστολόπουλος, Βασίλειος Καψιμάλης, Άριελ Γκορέγια, Παναγιώτης Στεφανίδης, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Έμφυλες προσεγγίσεις του χώρου στην ανθρωπογεωγραφία: Ανιχνέυοντας την έμφυλη διάσταση του (αστικού) χώρου μέσα απο την οπτική της καθημερινής ζωής.  PDF
Ρ. Λυκογιάννη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Λειτουργική κεντρικότητα των πόλεων του Ελληνικού αστικού δικτύου = Functional centrality of the Greek urban system cities  PDF
Ε. Ασπρογέρακας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής παγκόπσμιου ιστού για την καταγραφή παρατηρήσεων πουλιών στον Ελλαδικό χώρο = Design and implementation of a web application for the recording of bird observations in Greece  PDF
Η. Μωράτης, Μ. Βαϊτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ο χάρτης εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης της γεωγραφίας  PDF
Κ. Κοτσόπουλος, Μ. Πηγάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Χωρική συμμεταβολή βροχής και θερμοκρασίας αέρα στον ελληνικό χώρο. Μια διαφορετική προσέγγιση = Spatial covariability of precipitation and air temperature in Greece. A different approach  PDF
Δ. Ι. Νικολάκης, Παναγιώτης Θ. Νάστος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Αποτίμηση διάβρωσης με βάση τη μελέτη της χωρικής εντροπίας εφαρμογή με την αξιοποίηση ΓΠΣ για την Ν. Μύκονο = Study of the erosional processes based on the decreasing entropy measures: A GIS application on the island of Mykonos  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Χρήστος Χαλκιάς, Α. Σκέντος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ευρετήριο εργασιών Συνεδρίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων DMSP με τη χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον πολιτικό σχεδιασμό = Application for the development of satellite data as a polcy tool with the use of Geographical Information Systems  PDF
Χρήστος Χαλκιάς, Μιχαήλ Κ. Πετράκης, Μ. Λιάνου, Βασίλειος Ε. Ψυλόγλου, Κωνσταντίνος Καρτάλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χαρτογράφηση αστικού πρασίνου από δεδομένα Ikonos με αντικειμενοστραφή βάση γνώσης και ασαφή λογική = Mapping urban green from Ikonos data by an object - oriented knowledge base and fuzzy logic  PDF
Δημήτριος Αργιαλάς, Παναγιώτης Δερζέκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Microclimate and tafoni weathering : results of a field study on the island of Naxos (Cyclades, Greece)  PDF
Herbert Weingartner, Elke Wogerbauer
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ο κατακλυσμός του Δάρδανου και απόπειρα χρονολόγησης του = Dardanos flood and a dating attempt  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ελληνικά ποτάμια με απορροή σε δύο όμορες χώρες  PDF
Γ. Δουζίνας
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Υδρογεωλογικά προβλήματα χώρων διάθεσης απορριμάτων στον Ελλαδικό χώρο  PDF
Ν. Ξενάκης, Λειβαδίτη Α. Αλεξούλη-
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Λιθολογικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των παρακτιών υποθαλάσσιων ιζημάτων του λακωνικού κόλπου  PDF
Νικόλαος Κ. Κονισπολιάτης, Σωτήριος Π. Βαρνάβας, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (3ο : 1993 Απρ. 1-3 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά τόμου Α. I. Γενική Γεωγραφία  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο [Εισαγωγικά στοιχεία του 2ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου]  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή στη μελέτη του βιοκλίματος του ελληνικού χώρου εφαρμογή της μεθόδου του Emberger  PDF
Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Χημική ανάλυση και επεξεργασία του υδάτινου δυναμικού του χείμαρου Αγίας Τριάδος Αττικής Περίληψη  PDF
Β. Βασιλοπούλου, Α. Παγώνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) στον αντισεισμικό σχεδιασμό και την οργάνωση του δήμου Χαλανδρίου. Περίληψη  PDF
Ε. Λέκκας, Κ. Σούκης, Β. Λόζιος, Β. Αντωνίου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρικά πρότυπα παιδικής παχυσαρκίας στον Ελληνικό χώρο  PDF
Χρίστος Χαλκιάς, Γεώργιος Μπενέκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η ανάλυση του τουριστικού τοπίου ως μέσο διερέυνησης της αποτελεσματικότητας των μοντέλων της γεωγραφίας του τουρισμού = Putting to test tourism geography models through tourist landscape structure analysis: A landscape indicator - based approach  PDF
Αικατερίνη Γκόλτσιου, Θεανώ Τερκενλή
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη μορφομετρικώνπαραμέτρων της υδρολογικής λεκάνης του Φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης στα δυτικά του εθνικού δρυμού Σαμαριάς, δυτική Κρήτη  PDF
Αικατερίνη Μπιζούρα, Ευδοξία Λυκούδη, Εμμανουήλ Μανούτσογλου
 
101 - 125 από 416 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.