Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμπεράσματα από την χρήση των υπερφασματικών δεδομένων Hyperion για την χαρτογράφηση παράκτιων περιοχών = Hyperspectral data and methods for coastal water mapping  PDF
Κ. Νικολακόπουλος, Β. Καραθανάση
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) [Περιεχόμενα του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υπολογισμός της ταχύτητας του υπογείου νερού σε καρστικούς αγωγούς με βάση τις στροβιλοειδείς γλύφες. "μικρό" σπήλαιο Επταμύλων, Σερρών  PDF
Χ. Πέννος, Μ. Βαξεβανόπουλος, Σ. Πεχλιβανίδου, Ε. Βλάχος, Ε. Βαβλιάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Κοκκομετρικό μέγεθος και μορφοτεχνικά χαρακτηριστικά κροκάλων της κοίτης του ποταμού Νέδα στην δυτική Πελοπόννησο = Grain size and morphometric characteristics of Neda's river gravels in western Peloponnesus  PDF
Ο Παναγιωτακοπούλου, Ν. Κοντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιβαλλοντική ομάδα 3ου Ε.Λ. Αμπελοκήπων 1ο πρόγραμμα  PDF
Αναστασία Γιαννοπούλου, Πολύκαρπος Δουμπαλακίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο : εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών = The evolution of river sediments' deposits in reservoirs as a dynamic phenomenon : application to Kremasta RESERVOIR  PDF
Δ. Ζάρρης, Ε. Λυκούδη, Δ. Κουτσογιάννης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ψηφιακή ανάλυση υπερφασματικών δεδομένων DAIS για την χαρτογράφηση εμφανίσεων διαγνωστικών αργιλικών ορυκτών επιθερμικού χρυσού στη νήσο Μήλο = Mapping of diagnostic clay minerals in epithermal gold deposits of Milos island (Greece) using hyperspectral data from the DAIS airborne radiometer  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Graham Ferrier
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Όρια και περιοχές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης = boundaries and regions in the time of the globalisation  PDF
Κωστής Χατζημιχάλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ποσοτική ανάλυση επιφανειακών καρστικών μορφών (δολίνων) στην περιοχή του Ελικώνα (Κεντρική Ελλάδα) = Quantitative analysis of surface karstic forms (doline) in the mount Helikonas (Central Greece)  PDF
Θ. Μπέλλος, Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο [ Πίνακας Περιεχομένων]  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μορφομετρηκή ανάλυση του Δέλτα του Πηνείου (Θεσσαλία)  PDF
Γ. Στουρνάρας, Χ. Γαλάνη
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ανάλυση της χωροχρονικής κατανομής των μέσων μηνιαίων τιμών θερμοκρασίας του ατμοσφαιρικού στρώματος 1000/500 hpa πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης  PDF
Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης, Χ. Σ. Σαχσαμάνογλου
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η αναπτυσιακή επίδραση της κατανομής των παραγωγικών και κοινωνικών υπηρεσιών στο ελληνικό αστικό σύστημα  PDF
Η. Σιδηρόπουλος.
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Δημιουργία βιβλιοθήκης συμβόλων για συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη.  PDF
Λύσανδρος Τσούλος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στο βύθισμα διμιόβας-περιβολακίων= Morphotectonic observations at the graben of the dimiova-perivolakia area  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Β. Σαμπώ, Ι Φουντούλης, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Α. Μερτζάνης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) [Εισαγωγικά στοιχεία 1ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 1]  PDF
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) "Μεθοδολογία αξιολόγησης του μεσογειακού περιστατικού τοπίου: η περίπτωση της χερσονήσου της Λαυρεωτικής" Περίληψη  PDF
Γ. Πατρίκιος, Κ. Παυλόπουλος, Χ. Χαλκιάς
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Land cover thematic map production bu photointepretation and quantitative analysis of satellite imagery Περίληψη  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Α. Βασιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου, Ν. Βασιλάς, Σ. Περαντώνης, Σ. Χάρου, Σ. Βαρουφάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Των γεωλογικών, υδρογεωλογικών συνθηκών και συνθηκών ύδρευσης της νήσου Γαύδου υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές Περίληψη  PDF
Α. Αλεξόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παρακολούθηση της εξέλιξης της βλάστησης στην εκτίμηση πλημμυριακού κινδύνου μετά από πυρκαγιά με τη χρήση διαστημικών δεδομένων παρακολούθηση της γης: περίπτωση της Ζαχάρως, Ηλείας = Monitoring the vegetation evolution in the assessment of flood hazard after fire with earth observation satellite data: Case study Zacharo, Ilia  PDF
Χριστίνα Καλλιμάνη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρική ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών αλλοδαπών και των Ελλήνων  PDF
Σ. Τελιανίδου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οι φυσικογραφικές μεταβολές στη λεκάνη Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε ιστορικούς χάρτες του 19ου και 20ου αιώνα = Geographical changes of the Giannitsa - Thessaloniki in historical maps of 19th and 20th century  PDF
Αγγελική Ρεϊζοπούλου, Κ. Βουβαλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης και σύγχρωνων μεθόδων χαρτογραφίας στην παρουσίαση δημογραφικών φαινομένων = Applications of spatial analysis and contemporary methods of cartography in the presentation of demographic phenomena  PDF
Σ Καλογήρου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διαχωρισμός των μεταναστών και στεγαστικές ανισότητες στην Αθήνα: Έκθεση στην ευημερία ή στην στέρηση;  PDF
Β. Αράπογλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εφαρμογή διαδυκτιακού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών γιατη διανομή χαρτών περιββαλοντικών μελετών  PDF
Β. Βιρβίλης, Ε. Χάρου, Μ Στεφούλη, Φ. Μπενταλί, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Περαντώνης
 
151 - 175 από 416 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.