Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εναλλακτικές ιδεές μαθητών για το εσωτερικό της γης και τα ηφαίστεια = Student's alternative ideas about earth's interior and volcanoes  PDF
Α. Κλωνάρη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Χωρική και χρονική κατανομή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας = Spatial and temporal distribution of air quality in greater Athens area  PDF
Παναγιώτης Θ. Νάστος, Α. Γ. Παλιατσός, Κ. Nίκα, Κ. Ξηρού
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογία και ρηγματογενείς ζώνες: Προσέγγιση επιλεγμένων περιοχών της Ελλάδος, με χρήση Γ.Σ.Π. εφαρμογή λογικής πολλαπλών κριτηρίων = Geomorphology and faulted zones: An approach on some selected areas of Greece using G.I.S. a multi-criteria inference mechanism  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Β Σαμπώ, Ν. Ευελπίδου, Α Βασιλόπυλος, Γ. Γκίανης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πρόλογος Συνεδρίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Modeling insolation in the application domain of GIS  PDF
Χρήστος Χαλκιάς, Εμμανουήλ Στεφανάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη βάσης γνώσης στο περιβάλλον του Expert Classifier για την ταξινόμηση κάλυψης / χρήσης γης (επίπεδο I) από δεδομένα Ikonos = Knowledge base development in the Expert Classifier environment for land use / land cover (level I) from Ikonos data  PDF
Δημήτριος Αργιαλάς, Βασιλική Γκουντούλα
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τροποποίηση των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών των χαλαζοκαταιγίδων με τη σπορά των νεφών = Modification of macroscopic features of hailstorms due to cloud seeding  PDF
Δημήτριος Φορής
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Landscape and environmental changes since the Neolithic in eastern Macedonia (Greece)  PDF
Laurent Lespez
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η θεμελίωση της γεωγραφίας κατά τη Νεοελληνική επιστημονική αναγέννηση (1750- 1821) : Κείμενα - Κριτήρια - Ιδεολογικές Προσεγγίσεις  PDF
Γ. Βλαχάκης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο υγροβιότοπος του δέλτα Σπερχιού Αξίες και απειλές για τον μοναδικό υγροβιότοπο της Στερεάς Ελλάδας  PDF
Μ. Μποναζούντας, Δ. Καλλιδρομίτου, Ι. Ζαχαρίας
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωλογικές επισημάνσεις στο έργο του Παυσανία  PDF
Κ. Δερμιτζάκης, Κ. Κο'ύλη
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Πίνακας περιεχομένων  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (2ο : 1989 Δεκ. 16-17 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά: Ι. Γενική Γεωγραφία, ΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία, III. Κλίμα, IV. Γεωμορφολογία, V. Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ιδιομορφίες του κυπριακού κλίματος= The peculiarities of Cyprus climate  PDF
Ανδρέας Χριστοδούλου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Beitrge Anwendung sedimentologisch-bodenkundlicher Untersuchungen (mit Beispielen aus Niederosterreich) Περίληψη  PDF
P. Vilim, Σ. Βεργίνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Σχέσεις γεωλογικής δομής, γεωμορφολογίας και κάλυψης/χρήσης γης στην περιοχή της Κορινθίας (ΒΑ Πελοπόννησος) με εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γης Περίληψη  PDF
Α. Παπαδόπουλος, Ι. Παρχαρίδης, Ι. Γάτσης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωγραφική μεταβλητότητα παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και των διατροφικών συνηθειών ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών απο επιλεγμένα νησιά της Μεσογείου: Μελέτη MEDIS = Geographical variability of CVD risk factors and Mediterranean islands: The MEDIS study  PDF
Στέφανος Τυροβολάς, Μαριάνθη Μορένα, Ηνίοχος Χριστόπουλος, Βασιλική Μπουντζιούκα, Ευθύμιος Γκότσης, Γεώργιος Πούνης, Κάτια Βουτσά, Στάλω Παπούτσου, Κυριακή Καλδαρίδου, Ειρήνη Κύρα, Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος, Χρήστος Λιονής, Δημοσθένης Παναγιωτάκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η εξέλιξη της περιοχής του εργοστασίου φωταερίου (γκάζι) στην Αθήνα: Μια προσέγγιση μέσα απο τις έννοιες της σχολής του Σικάγου = The development of the gas factory (gazi) area in Athens: An approach through the notios of Chicago school  PDF
Θ. Ιωάννης Φραγκόπουλος, Κάκια Σπιριδούλα, Γ. Θεοδώρου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μοντελοποίηση δασικής πυρκαγιάς και η επίδραση της πυρο-μετεωρολογίας στη συμπεριφορά της σε κλίμακα τοπίου για την περιοχή της Αττικής = Forest fire modeling and effect of fire -weather in landscape fire behavoir for the region of Attica, Greece  PDF
Νικόλαος Ηλιόπουλος, Κώστας Καλαμποκίδης, Γεώργιος Κάλλος, Χαράλαμπος Φείδας, Αλέξανδρος Μαλούνης, Ηλίας Μαυροματίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη ενός επεισοδίου αστραπών - κεραυνών με τη βοήθεια υψηλλής ανάλυσης = Study of lightning activity with the use of high - resolution simulations  PDF
Ι. Πυθαρούλης, Χ. Φείδας, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η ανάγκη για μία ριζοσπαστική κοινωνική έρευνα για τις γεωγραφίες του αποκλεισμού: η περίπτωση των παιδιών = The need for a radical social research for the geographies of exlusion: the case of children  PDF
Ι. Τσεβρένη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) [Εισαγωγικά στοιχεία του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 3]  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εφαρμογή του HAZUS σε ελληνική περιοχή για την αποτίμηση πιθανών ζημιών στο οικιτικό απόθεμα προκαλούμενων από ρεαλιστικά σεισμικά σενάρια= Implementation of hazus in a greek territory in order to assess the potential damage in the building count caused by realistic seismic scenarios  PDF
Γ. Τεχνίτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τεχνολογικά ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν από φυσικές καταστροφές- μια συνθετική προέγγιση = Technological accidents which can b caused by natural disasters - a synthetic approach  PDF
Γ. Μανούρης, Γ. Μουζάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρολογική διερεύνηση της λίμνης Καστοριάς = Hydrologic investigation of the watershed Kastoria lake  PDF
Φώτιος Μάρης, Στ. Αναστασιάδης, Κ. Καραγιώργος
 
176 - 200 από 416 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.